Grupy kotrahentów (Okno ID-192)

Z iDempiere pl
Skocz do:nawigacja, szukajOkno: Grupy kotrahentów

Opis: Zarządza grupami kontrahentów

Pomocy: Określa parametry księgowe w poziomie grupy. Jeżeli określisz parametry księgowania grupy, do której wprowadzono kontrahenta, parametry zostaną automatycznie powielone. Można dokonać każdej modyfikacji wymaganej na poziomie kontrahenta.TAB: Grupa kontrahentów

Opis: Business Partner Groups for Reporting Accounting Defaults


Pomocy The Business Partner Group Tab allow for the association of business partners for reporting and accounting defaults.


Plik:Grupy kotrahentów - Grupa kontrahentów - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Domyślny Wartość domyślna Wskazuje czy dany zapis będzie użyty jako wartość domyśna IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Color Kolor wydruku Kolor wydruku Kolor wydruku AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Base Priority Base Base of Priority When deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance. PriorityBase
character(1)
List
Confidential Info Confidential Info Can enter confidential information When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential IsConfidentialInfo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Cennik Cennik Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Purchase Pricelist Cennik zakupu Cennik dla kontrahenta Cennik dostawcy na zakupowane przez jednostkę produkty . PO_PriceList_ID
numeric(10)
Table
Discount Schema Schemat rabatów Schemat rabatów Schemat rabatów M_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
PO Discount Schema Schemat rabatów zamówień Schemat rabatów zamówień null PO_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Credit Watch % Credit Watch % Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to Watch If Adempiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used. CreditWatchPercent
numeric
Number
Price Match Tolerance Price Match Tolerance PO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase price Tolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance.

Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.

PriceMatchTolerance
numeric
Number
Dunning Wezwanie do zapłaty Wezwanie do zapłaty za fakturę, której mija lub minął termin płatności Wskazuje sposoby i zasady wzywania do zapłaty za faktury, którym minąt termin płatności. C_Dunning_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Księgowość

Opis: Ustawienia księgowości


Pomocy The Accounting Tab defines the default accounts for any business partner that references this group. These default values can be modified for each business partner if required.


Plik:Grupy kotrahentów - Księgowość - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Group Grupa kontrahentów Numer identyfikujący grupę kontrahentów Dostarczas sposobu domyślnego określenia poszczególnego kontrahenta. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan kont Zasady księgowania Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Receivables Należności klienta Należności klienta Wskazuje konto, na którym zapisuje się należności klienta. C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services Receivable Services Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10)
Account
Customer Prepayment Rozrachunki - zaliczki Zaliczki klienta na koncie Rozrachunków Zaliczki klienta na koncie Rozrachunków C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense Zapłata zniżka wydatku Payment Discount Expense Account Indicates the account to be charged for payment discount expenses PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off Rzecz bez wartości Account for Receivables write-off The Write Off Account identifies the account to book write off transactions to WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue Towary/usługi nie dostarczone Konto oznaczające zafakturowany przychód ze sprzedaży bez wydania towaru/dostarczenia usługi. Konto oznaczające zafakturowany przychód ze sprzedaży bez wydania towaru/dostarczenia usługi. UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z dostawcami Wskazuje konto używane do księgowania rozrachunków z dostawcam (zobowiązania). V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability Rozrachunki z dostawcami usług Rozrachunki z dostawcami usług Konto księgowania rozrachunków z tytułu usług. Używane, gdy wyróżnione zostaną Zobowiązania wobec dostawców produktów oraz usług. V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment Rozrachunki z dostawcami - zaliczki Rozrachunki z dostawcami - zaliczki Wskazuje konto do księgowania zaliczek od dostawców. V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue Zapłata zniżka dochodu Payment Discount Revenue Account Indicates the account to be charged for payment discount revenues PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts Konto dla niezafakturowanych materiałów (?) Account for not-invoiced Material Receipts The Not Invoiced Receipts account indicates the account used for recording receipts for materials that have not yet been invoiced NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Copy Accounts Kopiuj konta Copy and overwrite Accouts to Business Partners of this group null Processing
character(1)
Button
TAB: Assigned Partners

Opis: Business Partners in Group


Pomocy null


Plik:Grupy kotrahentów - Assigned Partners - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa Nazwa Opis Pomocy Specyfikacja
Client Firma Firma, do której odnosi się ten wpis Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Jednostka organizacyjna Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Group Grupa kontrahentów Numer identyfikujący grupę kontrahentów Dostarczas sposobu domyślnego określenia poszczególnego kontrahenta. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Kod Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny A search key allows you a fast method of finding a paricular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Greeting Pozdrowienie Pozdrowienie drukowane w korespondencji Pozdrowienie drukowane w korespondencji C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Nazwa Identyfikator pozycji Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Dodatkowa nazwa Dodatkowa nazwa null Name2
character varying(60)
String
Description Opis Dodatkowy któtki opis rekordu Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) Description
character varying(255)
String
Active Aktywny/Widoczny Czy pozycja jest aktywna Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:

2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Element grupujący Jednostka grupująca Przedstawia branżę w drzewie, bardziej niż mogłby to być koniec węzła. Jednostki grupujące używa się do raportowania i nie posiadają własnych wartości. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Credit Status Status kredytowy Status kredytowy Jedynie dla dokumentacji. SOCreditStatus
character(1)
List
Open Balance Open Balance Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Tax ID NIP NIP lub zagraniczny numer identyfikacyjny NIP lub zagraniczny numer identyfikacyjny TaxID
character varying(20)
String
SO Tax exempt Zwolniony z podatku Kontrahent jest zwolniony z podatku Jeżeli kontrahent jest zwolniony z podatku, używa się stawki 0% dla podatku. Należy wstawić w ustawieniach 0% jako procent podatku i zaznaczyć, że jest to wskaźnik zwolnienia z podatku. Wymagane jest to przy wydruku, gdzie można śledzić zwolnienia podatkowe. IsTaxExempt
character(1)
Yes-No
D-U-N-S Numer D_U_N_S Dun & Bradstreet Number Used for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11)
String
Reference No Odnośnik Numer klienta lub dostawcy w ośrodku kontrahenta Odnośnik wydrukowany na zamówieniach i fakturach pozwala kontrahentowi przyspieszyć identyfikację wydruków. ReferenceNo
character varying(40)
String
NAICS/SIC Naics/sic Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner NAICS
character(6)
String
Rating Ocena klasyfikacja ważności kontrahenta Klasyfikacja ważności służy do późniejszej oceny kontrahenta Rating
character(1)
String
URL URL URL URL określa adres online kontrahenta. URL
character varying(120)
URL
Language Language Language for this Business Partner if Multi-Language enabled The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. AD_Language
character varying(6)
Table
Prospect Potencjalny klient Potencjalny klient Wskazuje podmiot, który jest potencjalnym klientem, ale nim jeszcze nie jest. IsProspect
character(1) NOT NULL
Yes-No
Potential Life Time Value Potencjalny przychód od kontrahenta Calkowity oczekiwany przychód Potencjalny przychód uzyskany od kontrahenta PotentialLifeTimeValue
numeric
Amount
Actual Life Time Value Dotychczasowe obroty Dotychczasowe obroty Zaksięgowane obroty z danym kontrahentem. ActualLifeTimeValue
numeric
Amount
Acquisition Cost Koszt pozyskania klienta (?) Koszt pozyskania klienta Koszt związany z pozyskaniem potencjalnego klienta AcqusitionCost
numeric
Costs+Prices
Employees Pracownicy Liczba pracowników Liczba pracowników na kontrahenta. Pole wyświetla się wyłącznie, gdy mowa o potencjalnym kliencie. NumberEmployees
numeric(10)
Integer
Share Udział Udział procentowy kontrahenta w łącznej dostawie. Udział procentowy kontrahenta w łącznej dostawie. ShareOfCustomer
numeric(10)
Integer
Sales Volume in 1.000 Wolumen sprzedaży w 1000 Całkowity wolumen sprzedaży Całkowity wolumen sprzedaży danemu kontrahentowi. SalesVolume
numeric(10)
Integer
First Sale Pierwsza sprzedaż Data pierwszej sprzedaży Data pierwszej sprzedaży wskazuje datę pierwszej sprzedaży kontrahentowi FirstSale
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

Ciasteczka pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.