FK napló importja (Aablak ID-278)

Innen: iDempiere huAablak: FK napló importja

Leírás: Főkönyvi naplók importja

Segítség: Ellenőrizheti az egyenleget importálás előtt a 'Csak ellenőrzés 1 gombbal. Nem egyező egyenlegek is importálásra kerülhetnek, amelynek kezelése a rendszerbeállításoktól függ. A választható egyenleg ellenőrzés a teljes importot, nem különálló adatokat vagy naplókat ellenőrzi.TAB: Főkönyv

Leírás: Főkönyv importálása


Segítség Egy új napló köteg kerül létrehozásra, ha a köteg dokumentum azonosítója, vagy a számlatükör különböző. Egy új napló kerül létrehozásra, ha a dokumentum azonosító, deviza, dokumentum típus, főkönyvi kategória, a feladási típusa, vagy a könyvelési típus különböző. Külön létrehozhat egy új köteget vagy naplót az "új létrehozása" kiválasztásával.

Vegye figyelembe, hogy a három költséghelyi mező kerül meghatározásra: a dokumentum költséghelye a dokumentum tulajdonosa és közvetlenül, vagy paraméter szerint kerül alapbeállításra. A Költséghely a könyvelési azonosítóban foglalt és csak az azonosító csak valós kontírokok mellett adható meg; ha nem kerülnek külön megadásra, akkor azok az adatok a dokumentum tulajdonos költséghely beállításai szerint kerülnek beállításra. A Tranzakciós költséghely azonosítója a kontír egy részét képezi.
A választható egyenleg ellenőrzés a teljes importálási egyenlegre vonatkozik, nem az egyedi kötegekre, vagy naplókra.
A dokumentum azonosító száma felülírásra kerül, ha a dokumentum típusa nem manuális sorrend megadásra van állítva. Fájl:FK napló importja - Főkönyv - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név név Leírás Segítség műszaki adatok
Import GL Journal FK napló importja Főkönyvi naplók importja null I_GLJournal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importálva Az importálás feldolgozva. Az importálva jelölőnégyzet jelöli, amennyiben az adott importálás fel lett dolgozva. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Import Error Message Importálás Hiba Üzenet Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Journal Batch Napló köteg Főkönyvi napló köteg A Főkönyvi napló köteg azonosítja azon naplókat, amelyek egy csoportban kerülnek feldolgozásra. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Search
Client Key Ügyfél azon. Ügyfél azonosítója. null ClientValue
character varying(40)
String
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Org Dokumentációs ktghely. Dokumentációs költséghely (független a könyvelt szervezettől) null AD_OrgDoc_ID
numeric(10)
Table
Batch Document No Köteg dokumentum azon. Köteg dokumentum azon. null BatchDocumentNo
character varying(30)
String
Create New Batch Új köteg létrehozása Ha kiválasztásra kerül, akkor az új köteg létrehozásra kerül. Vegye figyelembe, hogy az egyenleg ellenőrzése nem figyeli az egyes kötegek / naplók 0-ás egyenlegét. IsCreateNewBatch
character(1)
Yes-No
Batch Description Köteg leírása Köteg leírása null BatchDescription
character varying(255)
String
Journal Napló Főkönyvi csomag A Főkönyvi Napló logikailag összefüggő tranzakciók összességét jelenti. GL_Journal_ID
numeric(10)
Search
Journal Document No Napló dokumentum azon. A napló dokumentumának száma. null JournalDocumentNo
character varying(30)
String
Create New Journal Új napló létrehozása Ha kiválasztásra kerül, akkor a kötegen belül új napló kerül létrehozásra. Vegye figyelembe, hogy az egyenleg ellenőrzése nem figyeli az egyes naplók 0-ás egyenlegét. IsCreateNewJournal
character(1)
Yes-No
Account Schema Name Számlatükör neve Számlatükör neve null AcctSchemaName
character varying(60)
String
Accounting Schema Főkönyv Könyvelési alapszabályok A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
PostingType Feladás típusa A tranzakciós összeg feladásának típusa. A Feladás típusa jelöli a tranzakcióhoz kapcsolódó összeg célját (aktuális, terv, átterhelés, kötelezettség, statisztikai). PostingType
character(1)
List
Budget Költségvetés Főkönyvi költségvetés A Főkönyvi költségvetés egy felhasználó által megadott költségtervet mutat. Ezeket jelentésekben lehet összehasonlítások céljából alkalmazni. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Dokumentum típus neve Dokumentum típus neve null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Dokumentum típus Dokumentum típusok vagy szabályok A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Name Kategória neve Kategória neve null CategoryName
character varying(60)
String
GL Category FK kategória Főkönyvi kategória A Főkönyvi kategória egy választható, felhasználó által megadott főkönyvi számlákat csoportosító kategória. GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Date Teljesítés dátuma Könyvelés dátuma A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Period Periódus Naptár egy periódusa A Periódus egy külön időszakot jelöl a naptárban. C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
Journal Line Napló sor Főkönyvi napló sor A Főkönyvi napló sor azonosít egy naplóbeli tranzakciót. GL_JournalLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Sorsz. A dokumentum egyedi sora A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is. Line
numeric(10)
Integer
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Source Debit "Tartozik" devizában "Tartozik" összeg devizában A "Tartozik" devizában összege jelzi a tranzakció devizában kifejezett összegét AmtSourceDr
numeric
Amount
Source Credit "Követel" devizában "Követel" összeg devizában A "követelés" devizában összege jelzi a tranzakció devizában kifejezett összegét AmtSourceCr
numeric
Amount
ISO Currency Code ISO Országkód Három betűs ISO 4217 szerinti devizakód. Részletekért ld.: http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Deviza A rekord devizája Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Type Key Deviza típus azon. Deviza átváltási arány típusának azonosítója. Deviza átváltási arány dátum formátumú típus-azonosítója. ConversionTypeValue
character varying(40)
String
Currency Type Deviza típus Deviza átváltási arány típusa A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Rate Arány Deviza átváltási arány Az Átváltási arány meghatározza a kiinduló deviza és a könyvelt deviza ászámítását. CurrencyRate
numeric
Number
Accounted Debit Könyvelt "tartozik" Könyvelt tartozik összeg A Könyvelt "tartozik" összege jelzi a tranzakció alapdevizában kifejezett összegét AmtAcctDr
numeric
Amount
Accounted Credit Könyvelt "követel" Könyvelt "követel" összege A Könyvelt követelés összege jelzi a tranzakció alapdevizában kifejezett összegét AmtAcctCr
numeric
Amount
UOM Mértékegység Mértékegység A Mértékegység nem pénzügyi mértékegységeket jelöl. C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Mennyiség Mennyiség A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. Qty
numeric
Quantity
Combination Kontírok Könyvelési elemek érvényesítése A Kontrírok azonosítanak olyan főkönyvi kombinációkat, amelyek könyvelésre kerülnek.. C_ValidCombination_ID
numeric(10)
Search
Org Key Ktghely. azon. Költséghely azonosítója null OrgValue
character varying(40)
String
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Key Főkönyvi azon. Főkönyvi elem azonosítója. null AccountValue
character varying(40)
String
Account Számla Alkalmazott főkönyv Alkalmazott főkönyv Account_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Key Üzleti partner azon. Az üzleti partner azonosítója. null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Key Termék azonosító Termék azonosító null ProductValue
character varying(40)
String
UPC/EAN VTSZ/EAN Vonalkód (VTSZ, ill. Európai Cikkszám - EAN). Használja ezt a mezőt a vonalkód megadásához, a következő formátumban (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, és Pharmacode). UPC
character varying(30)
String
SKU ME Mennyiség egység Az ME jelöli a felhasználó által megadott mennyiség egységet. Ez használható további vonalkód kiegészítéshez, az Ön rendszere szerint. SKU
character varying(30)
String
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Project Key Projekt azonosító Projekt azonosítója null ProjectValue
character varying(40)
String
Project Projekt Pénzügyi Projekt A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Kampány Marketing kampány A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Tevékenység Üzleti tevékenység A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Region Értékesítési régiók Lefedett értékesítési régiók Az Értékesítési régió egy egyedi értékesítési lefedettséget azonosít. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Org Key Tranz. ktghely. azon. Tranzakciós költséghely azonosítója null OrgTrxValue
character varying(40)
String
Trx Organization Tranz. ktghely Költséghely felállítása, kiépítése A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Location From Raktárból A készlet kimozgatása a raktárból. A készlet mozgatás kiinduló helyét jelöli. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Location To Raktárba Készletmozgatás raktaárra. A készlet mozgatás cél helyét jelöli. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Felhasználói lista 1 Felhasználó által meghatározott lista elem #1 A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Felhasználói lista 2 Felhasználó által meghatározott lista elem #2 A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. User2_ID
numeric(10)
Table
Import Journal Napló importálása Főkönyvi köteg/napló/sor importja A paraméterek null értékű rekordokat adnak meg alapértelmezésben, ezek nem írnak felül más adatokat. Processing
character(1)
Button
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.