Χρηματοοικονομική Αναφορά (παράθυρο ID-216)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Χρηματοοικονομική Αναφορά

περιγραφή: Συντηρήστε τις Χρηματοοικονομικές Αναφορές

Βοήθεια: Οι Χρηματοοικονομικές Αναφορές είναι ο συνδυασμός μιας στήλης αναφοράς και μίας σειράς αναφοράς.TAB: Financial Report

περιγραφή: null


Βοήθεια null


Αρχείο:Χρηματοοικονομική Αναφορά - Financial Report - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calendar Calendar Accounting Calendar Name The Calendar uniquely identifies an accounting calendar. Multiple calendars can be used. For example you may need a standard calendar that runs from Jan 1 to Dec 31 and a fiscal calendar that runs from July 1 to June 30. C_Calendar_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Report Line Set Report Line Set null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Column Set Report Column Set Collection of Columns for Report The Report Column Set identifies the columns used in a Report. PA_ReportColumnSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Cube Report Cube Define reporting cube for pre-calculation of summary accounting data. Summary data will be generated for each period of the selected calendar, grouped by the selected dimensions.. PA_ReportCube_ID
numeric(10)
Table
Jasper Process Jasper Process The Jasper Process used by the printengine if any process defined null JasperProcess_ID
numeric(10)
Table
List Sources List Sources List Report Line Sources List the Source Accounts for Summary Accounts selected ListSources
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Transactions List Transactions List the report transactions List the transactions of the report source lines ListTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Create Report Create Report Create Financial Report The default period is the current period. You can optionally enter other restrictions. You can select an alternative Reporting Hierarchy. Processing
character(1) NOT NULL
Button
Print Format Print Format Data Print Format The print format determines how data is rendered for print. AD_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Create Report (Jasper) Create Report (Jasper) Create Financial Report (Jasper) The default period is the current period. You can optionally enter other restrictions. You can select an alternative Reporting Hierarchy. JasperProcessing
character(1)
Button


Contributions / Posts