Φυσικό Απόθεμα (παράθυρο ID-168)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Φυσικό Απόθεμα

περιγραφή: Εισαγωγή Φυσικού Αποθέματος

Βοήθεια: Το παράθυρο Φυσικό Απόθεμα επιτρέπει την δημιουργία λίστας απογραφής. Αυτές οι μετρήσεις μπορούν εν συνεχεία να υποβάλλονται για επεξεργασία η οποία θα ενημερώσει την πραγματική απογραφή με την νέα μέτρηση. Κανονικά οι γραμμές μέτρησης απογραφής δημιουργούνται αυτόματα. Αν δημιουργηθούν χειροκίνητα, βεβαιωθείτε ότι η λογιστική αξία είναι σωστή.TAB: Inventory Count

περιγραφή: Define Inventory Count


Βοήθεια The Inventory Count Tab defines the parameters for a manual count and adjustment of inventory. When creating the inventory count list automatically, only the actual stored products are included. The exception is when you select the equals 0 (=0) option, then zero on hand records of all stocked products is created for that location.


Αρχείο:Φυσικό Απόθεμα - Inventory Count - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Document No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Warehouse Warehouse Storage Warehouse and Service Point The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Perpetual Inventory Perpetual Inventory Rules for generating physical inventory The Perpetual Inventory identifies the Perpetual Inventory rule which generated this Physical Inventory. M_PerpetualInv_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date Movement Date Date a product was moved in or out of inventory The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create Inventory Count List Create Inventory Count List Create Inventory Count List The inventory count lines are generated. You can add new lines or delete lines manually. GenerateList
character(1)
Button
Update Quantity Update Quantity The Book Quantity is updated with current book quantity The Update Quantity Process will update the book quantity with the current book quantity. UpdateQty
character(1)
Button
Project Project Financial Project A Project allows you to track and control internal or external activities. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activity Business Activity Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Τμήμα Συναλλαγής Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 User List 1 User defined list element #1 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 User List 2 User defined list element #2 The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. User2_ID
numeric(10)
Table
Approved Approved Indicates if this document requires approval The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approval Amount Ποσό Έγκρισης Document Approval Amount Approval Amount for Workflow ApprovalAmt
numeric
Amount
Document Status Document Status The current status of the document The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Inventory Count Process Inventory Count Process Inventory count and update Inventory null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Posted Posting status The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Inventory Count Line

περιγραφή: Inventory Count Line


Βοήθεια The Inventory Count Line defines the counts of the individual products in inventory. Normally you would create inventory count lines automaticelly. If you create them manually, make sure that the book value is correct. You can set the Organization, if it is a charge, otherwise it is set to the header organization.


Αρχείο:Φυσικό Απόθεμα - Inventory Count Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Phys.Inventory Phys.Inventory Parameters for a Physical Inventory The Physical Inventory indicates a unique parameters for a physical inventory. M_Inventory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10)
Integer
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity count Quantity count Counted Quantity The Quantity Count indicates the actual inventory count taken for a product in inventory QtyCount
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity book Quantity book Book Quantity The Quantity Book indicates the line count stored in the system for a product in inventory QtyBook
numeric NOT NULL
Quantity
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Inventory Type Inventory Type Type of inventory difference The type of inventory difference determines which account is used. The default is the Inventory Difference account defined for the warehouse. Alternatively, you could select any charge. This allows you to account for Internal Use or extraordinary inventory losses. InventoryType
character(1) NOT NULL
List
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Attributes

περιγραφή: Product Instance Attribute Material Allocation


Βοήθεια null


Αρχείο:Φυσικό Απόθεμα - Attributes - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Phys.Inventory Line Phys.Inventory Line Unique line in an Inventory document The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction M_InventoryLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Movement Quantity Movement Quantity Quantity of a product moved. The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.