Ταμείο (παράθυρο ID-197)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Ταμείο

περιγραφή: Ρύθμιση Ταμείου

Βοήθεια: Το παράθυρο Ταμείο ορίζει την τράπεζα και τον λογαριασμό για τον οποίο οι συναλλαγές σε μετρητά θα επεξεργαστούν.TAB: Cashbook

περιγραφή: Maintain Cashbook


Βοήθεια The Cashbook Tab defines a unique cashbook for an organization.


Αρχείο:Ταμείο - Cashbook - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Cash Book Cash Book Cash Book for recording petty cash transactions The Cash Book identifies a unique cash book. The cash book is used to record cash transactions. C_CashBook_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Accounting

περιγραφή: Cashbook Accounting


Βοήθεια The Cashbook Accounting Tab defines the accounting parameters for transaction involving a cashbook.


Αρχείο:Ταμείο - Accounting - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cash Book Cash Book Cash Book for recording petty cash transactions The Cash Book identifies a unique cash book. The cash book is used to record cash transactions. C_CashBook_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Book Asset Cash Book Asset Cash Book Asset Account The Cash Book Asset Account identifies the account to be used for recording payments into and disbursements from this cash book. CB_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Differences Cash Book Differences Cash Book Differences Account The Cash Book Differences Account identifies the account to be used for recording any differences that affect this cash book CB_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Transfer Cash Transfer Cash Transfer Clearing Account Account for Invoices paid by cash CB_CashTransfer_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Expense Cash Book Expense Cash Book Expense Account The Cash Book Expense Account identifies the account to be used for general, non itemized expenses. CB_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Receipt Cash Book Receipt Cash Book Receipts Account The Cash Book Receipt Account identifies the account to be used for general, non itemized cash book receipts. CB_Receipt_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.