Στοιχείο Κόστους (παράθυρο ID-343)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Στοιχείο Κόστους

περιγραφή: Διαχείριση Στοιχείων Κόστους

Βοήθεια: Καθορισμός των στοιχείων κόστους προϊόντοςTAB: Cost Element

περιγραφή: Maintain product cost elements


Βοήθεια You can maintain multiple Material Costs. Which of the Material Cost Types is used for accounting is determined by the costing method.
Define a Costing Method (for Material Elements) only if you want the cost calculated for that costing method. For accounting, the costing method defined in the Accounting Schema or Product Category Acct is used.


Αρχείο:Στοιχείο Κόστους - Cost Element - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cost Element Type Cost Element Type Type of Cost Element null CostElementType
character(1) NOT NULL
List
Costing Method Costing Method Indicates how Costs will be calculated The Costing Method indicates how costs will be calculated (Standard, Average, Lifo, FiFo). The default costing method is defined on accounting schema level and can be optionally overwritten in the product category. The costing method cannot conflict with the Material Movement Policy (defined on Product Category). CostingMethod
character(1)
List
Calculated Calculated The value is calculated by the system You cannot change values maintained by the system. IsCalculated
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.