Προμήθεια (παράθυρο ID-207)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Προμήθεια

περιγραφή: Συντηρήστε τις Προμήθειες και τα Δικαιώματα

Βοήθεια: Ορίστε πώς και πότε θέλετε να υπολογιστούν οι προμήθειες και σε ποιον θα πληρωθούν. Το παράθυρο Προμήθειες σας επιτρέπει να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο οι προμήθειες και τα δικαιώματα θα πρέπει να καταβληθούν. Μπορείτε να πληρώσετε πολλαπλές προμήθειες για την ίδια παραγγελία ή τιμολόγιο (π.χ. στο πρόσωπο που εισέρχεται στην πράξη, στον υπεύθυνο για την πώληση του προϊόντος (κατηγορία) και ή στον συναλλασσόμενο (ομάδα).TAB: Commission

περιγραφή: Define Commission Rule


Βοήθεια Define when to pay a commission to whom. For each period, you start the calculation of the commission after the transaction for that period are completed or closed.


Αρχείο:Προμήθεια - Commission - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Commission Commission Commission The Commission Rules or internal or external company agents, sales reps or vendors. C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner / Sales Rep Συναλλασσόμενος / Αντιπρόσωπος Πωλήσεων Ορίζει έναν συναλλασσόμενο (αντιπρόσωπο πωλήσεων) που δέχεται προμήθεια Ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να είναι προμηθευτής και μπορεί να είναι αντιπρόσωπος πωλήσεων C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Calculation Basis Calculation Basis Basis for the calculation the commission The Calculation Basis indicates the basis to be used for the commission calculation. DocBasisType
character(1) NOT NULL
List
Frequency Type Frequency Type Frequency of event The frequency type is used for calculating the date of the next event. FrequencyType
character(1) NOT NULL
List
Copy Lines Copy Lines Copy Commission Lines from other Commission null CreateFrom
character(1)
Button
List Details List Details List document details The List Details checkbox indicates that the details for each document line will be displayed. ListDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Generate Commission Generate Commission Generate Commission null Processing
character(1)
Button
Date last run Date last run Date the process was last run. The Date Last Run indicates the last time that a process was run. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Commission Line

περιγραφή: Define your commission calculation rule


Βοήθεια Define the selection criteria for paying the commission. If you do not enter restricting parameters (e.g. for specific Business Partner (Groups) or Product (Categories), etc. all transactions for the period will be used to calculate the commission.

After converting from the transaction to the commission currency, the formula for calculating the commission is:

(Converted Amount - Subtract Amount) * Amount Multiplier + (Actual Quantity - Subtract Quantity) * Quantity Multiplier

You can choose, that only positive amounts (Converted Amount - Subtract Amount) and positive quantities (Actual Quantity - Subtract Quantity) are used in the calculation.


Αρχείο:Προμήθεια - Commission Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Commission Commission The Commission Rules or internal or external company agents, sales reps or vendors. C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Line No Unique line for this document Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Commission only specified Orders Commission only specified Orders Commission only Orders or Invoices, where this Sales Rep is entered Sales Reps are entered in Orders and Invoices. If selected, only Orders and Invoices for this Sales Reps are included in the calculation of the commission. CommissionOrders
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. Org_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Group Business Partner Group Business Partner Group The Business Partner Group provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners. C_BP_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Category Product Category Category of a Product Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Sales Region Sales Region Sales coverage region The Sales Region indicates a specific area of sales coverage. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Rule Payment Rule How you pay the invoice The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character varying(1)
List
Subtract Quantity Subtract Quantity Quantity to subtract when generating commissions The Quantity Subtract identifies the quantity to be subtracted before multiplication QtySubtract
numeric NOT NULL
Number
Multiplier Quantity Multiplier Quantity Value to multiply quantities by for generating commissions. The Multiplier Quantity field indicates the amount to multiply the quantities accumulated for this commission run. QtyMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Subtract Amount Subtract Amount Subtract Amount for generating commissions The Subtract Amount indicates the amount to subtract from the total amount prior to multiplication. AmtSubtract
numeric NOT NULL
Amount
Multiplier Amount Multiplier Amount Multiplier Amount for generating commissions The Multiplier Amount indicates the amount to multiply the total amount generated by this commission run by. AmtMultiplier
numeric NOT NULL
Number
Positive only Positive only Do not generate negative commissions The Positive Only check box indicates that if the result of the subtraction is negative, it is ignored. This would mean that negative commissions would not be generated. IsPositiveOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.