Λεπτομέρειες Προμηθευτή (παράθυρο ID-176)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Λεπτομέρειες Προμηθευτή

περιγραφή: Ρύθμιση Λεπτομεριών Προμηθευτή

Βοήθεια: Το παράθυρο Λεπτομέρειες Προμηθευτή επιτρέπει την παρουσίαση και την συντήρηση των προϊόντων για έναν επιλεγμένο Προμηθευτή.TAB: Vendor

περιγραφή: Vendor


Βοήθεια The Vendor Tab displays the Vendors. A Vendor is selected and all products for that Vendor will be displayed.


Αρχείο:Λεπτομέρειες Προμηθευτή - Vendor - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Business Partner Group Business Partner Group Business Partner Group The Business Partner Group provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Open Balance Open Balance Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: Product Details

περιγραφή: Product Details


Βοήθεια The Product Details Tab allows you to display and maintain all products for a selected Vendor.


Αρχείο:Λεπτομέρειες Προμηθευτή - Product Details - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quality Rating Quality Rating Method for rating vendors The Quality Rating indicates how a vendor is rated (higher number = higher quality) QualityRating
numeric
Integer
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current vendor Current vendor Use this Vendor for pricing and stock replenishment The Current Vendor indicates if prices are used and Product is reordered from this vendor IsCurrentVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
UPC/EAN UPC/EAN Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(20)
String
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price List Price List Price The List Price is the official List Price in the document currency. PriceList
numeric
Costs+Prices
Price effective Price effective Effective Date of Price The Price Effective indicates the date this price is for. This allows you to enter future prices for products which will become effective when appropriate. PriceEffective
timestamp without time zone
Date
PO Price PO Price Price based on a purchase order The PO Price indicates the price for a product per the purchase order. PricePO
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount Royalty Amount (Included) Amount for copyright, etc. null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Last PO Price Last PO Price Price of the last purchase order for the product The Last PO Price indicates the last price paid (per the purchase order) for this product. PriceLastPO
numeric
Costs+Prices
Last Invoice Price Last Invoice Price Price of the last invoice for the product The Last Invoice Price indicates the last price paid (per the invoice) for this product. PriceLastInv
numeric
Costs+Prices
UOM UOM Unit of Measure The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Minimum Order Qty Minimum Order Qty Minimum order quantity in UOM The Minimum Order Quantity indicates the smallest quantity of this product which can be ordered. Order_Min
numeric
Quantity
Order Pack Qty Order Pack Qty Package order size in UOM (e.g. order set of 5 units) The Order Pack Quantity indicates the number of units in each pack of this product. Order_Pack
numeric
Quantity
Promised Delivery Time Promised Delivery Time Promised days between order and delivery The Promised Delivery Time indicates the number of days between the order date and the date that delivery was promised. DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Actual Delivery Time Actual Delivery Time Actual days between order and delivery The Actual Delivery Time indicates the number of days elapsed between placing an order and the delivery of the order DeliveryTime_Actual
numeric(10)
Integer
Cost per Order Cost per Order Fixed Cost Per Order The Cost Per Order indicates the fixed charge levied when an order for this product is placed. CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Partner Product Key Partner Product Key Product Key of the Business Partner The Business Partner Product Key identifies the number used by the Business Partner for this product. It can be printed on orders and invoices when you include the Product Key in the print format. VendorProductNo
character varying(40) NOT NULL
String
Partner Category Partner Category Product Category of the Business Partner The Business Partner Category identifies the category used by the Business Partner for this product. VendorCategory
character(30)
String
Manufacturer Manufacturer Manufacturer of the Product The manufacturer of the Product (used if different from the Business Partner / Vendor) Manufacturer
character(30)
String
Discontinued Discontinued This product is no longer available The Discontinued check box indicates a product that has been discontinued. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.