Κύρωση Υπενθυμίσεων Πληρωμής (παράθυρο ID-321)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Κύρωση Υπενθυμίσεων Πληρωμής

περιγραφή: Συντήρηση Κυρώσεων Υπενθυμίσεων Πληρωμής

Βοήθεια: Συντήρηση Κυρώσεων Υπενθυμίσεων ΠληρωμήςTAB: Dunning Run

περιγραφή: Manage Dunning Run


Βοήθεια Manage Dunning Run


Αρχείο:Κύρωση Υπενθυμίσεων Πληρωμής - Dunning Run - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Dunning Date Dunning Date Date of Dunning null DunningDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Dunning Dunning Dunning Rules for overdue invoices The Dunning indicates the rules and method of dunning for past due payments. C_Dunning_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Dunning Level null null C_DunningLevel_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Create Dunning Run Create Dunning Run Create Dunning Run Entries based on the Dunning Level criteria null Processing
character(1)
Button
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Send Send null null SendIt
character(1)
Button
TAB: Entry

περιγραφή: Dunning Run Entry


Βοήθεια Maintain details of the dunning letter to a business partner


Αρχείο:Κύρωση Υπενθυμίσεων Πληρωμής - Entry - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Run Dunning Run Dunning Run null C_DunningRun_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Dunning Level null null C_DunningLevel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Amount Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Amt
numeric NOT NULL
Amount
Sales Representative Sales Representative Sales Representative or Company Agent The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Note Note Optional additional user defined information The Note field allows for optional entry of user defined information regarding this record Note
character varying(2000)
Text
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Line

περιγραφή: Dinning Run Line


Βοήθεια Maintain the information of the dunning letter line


Αρχείο:Κύρωση Υπενθυμίσεων Πληρωμής - Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Run Entry Dunning Run Entry Dunning Run Entry null C_DunningRunEntry_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Invoice Invoice Identifier The Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Payment Payment identifier The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Invoice Payment Schedule Invoice Payment Schedule Invoice Payment Schedule The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Amt
numeric NOT NULL
Amount
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Open Amount Open Amount Open item amount null OpenAmt
numeric NOT NULL
Amount
Converted Amount Converted Amount Converted Amount The Converted Amount is the result of multiplying the Source Amount by the Conversion Rate for this target currency. ConvertedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Days due Days due Number of days due (negative: due in number of days) null DaysDue
numeric(10) NOT NULL
Integer
Times Dunned Times Dunned Number of times dunned previously null TimesDunned
numeric(10) NOT NULL
Integer
Fee Amount Fee Amount Fee amount in invoice currency The Fee Amount indicates the charge amount on a dunning letter for overdue invoices. This field will only display if the charge fee checkbox has been selected. FeeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Interest Amount Interest Amount Interest Amount The Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement. InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Total Amount Total Amount Total Amount The Total Amount indicates the total document amount. TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts