Κατηγορία ΓΚ (παράθυρο ID-131)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Κατηγορία ΓΚ

περιγραφή: Συντηρήστε τις Κατηγορίες του Γενικού Καθολικού

Βοήθεια: Το Παράθυρο Κατηγορίες ΓΚ σου επιτρέπει να ορίσεις κατηγορίες που θα χρησιμοποιούνται στα Ημερολόγια. Αυτές οι κατηγορίες παρέχουν μια μέθοδο για προαιρετική ομαδοποίηση και αναφορές για τα ΗμερολόγιαTAB: GL Category

περιγραφή: Define General Ledger Categories


Βοήθεια The GL Category Tab defines optional identifiers for a document or journal. Each Category may be used on a document, manual journal or import


Αρχείο:Κατηγορία ΓΚ - GL Category - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
GL Category GL Category General Ledger Category The General Ledger Category is an optional, user defined method of grouping journal lines. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Category Type Category Type Source of the Journal with this category The Category Type indicates the source of the journal for this category. Journals can be generated from a document, entered manually or imported. CategoryType
character(1) NOT NULL
List
Document BaseType Document BaseType Logical type of document The Document Base Type identifies the base or starting point for a document. Multiple document types may share a single document base type. DocBaseType
character(3)
List
Default Default Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.