Επεξεργαστής Λογιστικής (παράθυρο ID-311)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Επεξεργαστής Λογιστικής

περιγραφή: Συντήρηση του Επεξεργαστή Λογιστικής και των Αρχείων Καταγραφής

Βοήθεια: Επεξεργαστής Λογιστικής/Παράμετροι Διακομιστή και Αρχείων ΚαταγραφήςTAB: Accounting Processor

περιγραφή: Maintain Accounting Processor/Server Parameters


Βοήθεια Accounting Processor/Server Parameters. If no account schema is selected, all accounting schema are processed. If no transaction table is selected, accounting for all transaction is created.


Αρχείο:Επεξεργαστής Λογιστικής - Accounting Processor - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Table Πίνακας Πληροφορία Πίνακα Βάσης Δεδομένων Ο Πίνακας Βάσης Δεδομένων παρέχει τις πληροφορίες του ορισμού πίνακα AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Schedule Schedule null null AD_Schedule_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Supervisor Supervisor Supervisor for this user/organization - used for escalation and approval The Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user - or for approvals. Supervisor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Days to keep Log Days to keep Log Number of days to keep the log entries Older Log entries may be deleted KeepLogDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Date last run Date last run Date the process was last run. The Date Last Run indicates the last time that a process was run. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time
Date next run Date next run Date the process will run next The Date Next Run indicates the next time this process will run. DateNextRun
timestamp without time zone
Date+Time
TAB: Log

περιγραφή: Result of the execution of the Accounting Processor


Βοήθεια Result of the execution of the Accounting Processor


Αρχείο:Επεξεργαστής Λογιστικής - Log - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Processor Accounting Processor Accounting Processor/Server Parameters Accounting Processor/Server Parameters C_AcctProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Created Created Date this record was created The Created field indicates the date that this record was created. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Summary Summary Textual summary of this request The Summary allows free form text entry of a recap of this request. Summary
character varying(2000)
Text
Error Error An Error occurred in the execution null IsError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Reference Παραπομπή Reference for this record The Reference displays the source document number. Reference
character varying(60)
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.