Εκστρατεία Marketing (παράθυρο ID-149)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Εκστρατεία Marketing

περιγραφή: Ρύθμιση Εκστρατίας Marketing

Βοήθεια: Το Παράθυρο Εκστρατεία Marketing ορίζει την αρχική και τελική ημερομηνία για μια εκστρατεία. Επίσης δίνει και την τρέχουσα αξία των ποσών των τιμολογίων που παραπέμπουν σε αυτή την εκστρατεία.TAB: Campaign

περιγραφή: Marketing Campaign


Βοήθεια The Marketing Campaign Tab defines the parameters for a Campaign. These include a start and end date as well as the amount of any invoices that have been processed which reference this campaign.


Αρχείο:Εκστρατεία Marketing - Campaign - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Campaign Campaign Marketing Campaign The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. C_Campaign_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summary Level This is a summary entity A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Channel Channel Sales Channel The Sales Channel identifies a channel (or method) of sales generation. C_Channel_ID
numeric(10)
Table Direct
Start Date Start Date First effective day (inclusive) The Start Date indicates the first or starting date StartDate
timestamp without time zone
Date
End Date End Date Last effective date (inclusive) The End Date indicates the last date in this range. EndDate
timestamp without time zone
Date
Costs Costs Costs in accounting currency The Costs indicates the cost of a campaign in an Organizations accounting currency. Costs
numeric NOT NULL
Costs+Prices


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.