Εισαγωγή Αποθέματος (παράθυρο ID-267)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Εισαγωγή Αποθέματος

περιγραφή: Εισαγωγή Συναλλαγών Αποθέματος

Βοήθεια: Επικύρωση και Εισαγωγή Συναλλαγών ΑποθέματοςTAB: Inventory

περιγραφή: Import Inventory


Βοήθεια Validate and Import Inventory Transactions. The Locator is primarily determined by the Locator Key, then the Warehouse and X,Y,Z fields.

A Physical Inventory is created per Warehouse and Movement Date. Αρχείο:Εισαγωγή Αποθέματος - Inventory - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png

όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Import Inventory Import Inventory Import Inventory Transactions null I_Inventory_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Imported Has this import been processed The Imported check box indicates if this import has been processed. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phys.Inventory Phys.Inventory Parameters for a Physical Inventory The Physical Inventory indicates a unique parameters for a physical inventory. M_Inventory_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Phys.Inventory Line Unique line in an Inventory document The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Import Error Message Import Error Message Messages generated from import process The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Document Type Name Name of the Document Type null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Document Type Document type or rules The Document Type determines document sequence and processing rules C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date Movement Date Date a product was moved in or out of inventory The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. MovementDate
timestamp without time zone
Date
Warehouse Key Warehouse Key Key of the Warehouse Key to identify the Warehouse WarehouseValue
character varying(40)
String
Aisle (X) Aisle (X) X dimension, e.g., Aisle The X dimension indicates the Aisle a product is located in. X
character varying(60)
String
Bin (Y) Bin (Y) Y dimension, e.g., Bin The Y dimension indicates the Bin a product is located in Y
character varying(60)
String
Level (Z) Level (Z) Z dimension, e.g., Level The Z dimension indicates the Level a product is located in. Z
character varying(60)
String
Locator Key Locator Key Key of the Warehouse Locator null LocatorValue
character varying(40)
String
Locator Locator Warehouse Locator The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Search Key Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40)
String
UPC/EAN UPC/EAN Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Lot No Lot No Lot number (alphanumeric) The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. Lot
character varying(20)
String
Serial No Serial No Product Serial Number The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. SerNo
character varying(20)
String
Quantity book Quantity book Book Quantity The Quantity Book indicates the line count stored in the system for a product in inventory QtyBook
numeric
Quantity
Quantity count Quantity count Counted Quantity The Quantity Count indicates the actual inventory count taken for a product in inventory QtyCount
numeric
Quantity
Internal Use Qty Internal Use Qty Internal Use Quantity removed from Inventory Quantity of product inventory used internally (positive if taken out - negative if returned) QtyInternalUse
numeric
Quantity
Charge Name Charge Name Name of the Charge null ChargeName
character varying(60)
String
Charge Charge Additional document charges The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Current Cost Price Current Cost Price The currently used cost price null CurrentCostPrice
numeric
Amount
Import Inventory Import Inventory Import Physical Inventory The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.