Διάταξη πληκτρολογίου Σημείου Πώλησης (παράθυρο ID-339)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Διάταξη πληκτρολογίου Σημείου Πώλησης

περιγραφή: Διάταξη Λειτουργικών Πλήκτρων Σημείου Πώλησης

Βοήθεια: nullTAB: POS Key Layout

περιγραφή: POS Function Key Layout


Βοήθεια POS Function Key Layout


Αρχείο:Διάταξη πληκτρολογίου Σημείου Πώλησης - POS Key Layout - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
POS Key Layout Type POS Key Layout Type The type of Key Layout Keyboard: used for POS text field on screen keyboard

Numberpad: used for POS numeric field on screen numberpad Product: used to quickly add products to POS order

POSKeyLayoutType
character(1)
List
Columns Columns Number of columns The number of columns in the layout grid Columns
numeric(10)
Integer
Print Color Print Color Color used for printing and display Colors used for printing and display AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Font Print Font Maintain Print Font Font used for printing AD_PrintFont_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Key Sequence

περιγραφή: Key Sequence


Βοήθεια null


Αρχείο:Διάταξη πληκτρολογίου Σημείου Πώλησης - Key Sequence - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
TAB: POS Key

περιγραφή: POS Function Key


Βοήθεια POS Function Key Assignment


Αρχείο:Διάταξη πληκτρολογίου Σημείου Πώλησης - POS Key - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
POS Key Layout POS Key Layout POS Function Key Layout POS Function Key Layout C_POSKeyLayout_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Ακολουθία Method of ordering records; lowest number comes first The Sequence indicates the order of records SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Key Layout Key Layout Key Layout to be displayed when this key is pressed null SubKeyLayout_ID
numeric(10)
Table
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Quantity Quantity Quantity The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. Qty
numeric
Quantity
Text Text null null Text
character varying(22)
String
Print Color Print Color Color used for printing and display Colors used for printing and display AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Font Print Font Maintain Print Font Font used for printing AD_PrintFont_ID
numeric(10)
Table Direct
Column span Column span Number of columns spanned null SpanX
numeric(10)
Integer
Row Span Row Span Number of rows spanned null SpanY
numeric(10)
Integer
Image Image Image or Icon Images and Icon can be used to display supported graphic formats (gif, jpg, png).

You can either load the image (in the database) or point to a graphic via a URI (i.e. it can point to a resource, http address)

AD_Image_ID
numeric(10)
Image


Contributions / Posts