Απάντηση Αιτήματος Προσφοράς (παράθυρο ID-324)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Απάντηση Αιτήματος Προσφοράς

περιγραφή: Συντήρηση Απαντήσεων Αιτημάτων Προσφοράς

Βοήθεια: nullTAB: Response

περιγραφή: RfQ Response


Βοήθεια Request for Quotation Response from a potential Vendor


Αρχείο:Απάντηση Αιτήματος Προσφοράς - Response - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
RfQ Response RfQ Response Request for Quotation Response from a potential Vendor Request for Quotation Response from a potential Vendor C_RfQResponse_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ RfQ Request for Quotation Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s) C_RfQ_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Partner Location Identifies the (ship to) address for this Business Partner The Partner address indicates the location of a Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Χρήστης/Επαφή Χρήστης του συστήματος - Επαφή Εσωτερική ή Συναλλασσόμενου Ο Χρήστης ταυτοποιεί έναν μοναδικό χρήστη στο σύστημα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαφή εσωτερικού χρήστη ή ενός συναλλασσόμενου AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Invited Invited Date when (last) invitation was sent null DateInvited
timestamp without time zone
Date
Response Date Response Date Date of the Response Date of the Response DateResponse
timestamp without time zone
Date
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price Price Price The Price indicates the Price for a product or service. Price
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Work Start Work Start Date when work is (planned to be) started null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Delivery Days Delivery Days Number of Days (planned) until Delivery null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete Work Complete Date when work is (planned to be) complete null DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
Invite & Remind Invite & Remind EMail Invite or Remind Vendor to answer RfQ Send Invitation/Reminder to Vendors to respond to RfQ per email Processing
character(1)
Button
Ranking Ranking Relative Rank Number One is the highest Rank Ranking
numeric(10)
Integer
Selected Winner Selected Winner The response is the selected winner The response is the selected winner. If selected on Response level, the line selections are ignored. IsSelectedWinner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Order Order The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you close an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. C_Order_ID
numeric(10)
Table Direct
Check Complete Check Complete Check if Response is Complete based on RfQ settings null CheckComplete
character(1)
Button
Complete Complete It is complete Indication that this is complete IsComplete
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Processed The document has been processed The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Response Line

περιγραφή: RfQ Response Line


Βοήθεια Request for Quotation Response Line from a potential Vendor


Αρχείο:Απάντηση Αιτήματος Προσφοράς - Response Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
RfQ Response Line RfQ Response Line Request for Quotation Response Line Request for Quotation Response Line from a potential Vendor C_RfQResponseLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Line RfQ Line Request for Quotation Line Request for Quotation Line C_RfQLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Response RfQ Response Request for Quotation Response from a potential Vendor Request for Quotation Response from a potential Vendor C_RfQResponse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Work Start Work Start Date when work is (planned to be) started null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Delivery Days Delivery Days Number of Days (planned) until Delivery null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete Work Complete Date when work is (planned to be) complete null DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Comment/Help Comment or Hint The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. Help
character varying(2000)
Text
Selected Winner Selected Winner The response is the selected winner The response is the selected winner. If selected on Response level, the line selections are ignored. IsSelectedWinner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Response Quantity

περιγραφή: RfQ Line Quantity Response


Βοήθεια Request for Quotation Response Line Quantity from a potential Vendor


Αρχείο:Απάντηση Αιτήματος Προσφοράς - Response Quantity - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
RfQ Response Line Qty RfQ Response Line Qty Request for Quotation Response Line Quantity Request for Quotation Response Line Quantity from a potential Vendor C_RfQResponseLineQty_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Response Line RfQ Response Line Request for Quotation Response Line Request for Quotation Response Line from a potential Vendor C_RfQResponseLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Line Quantity RfQ Line Quantity Request for Quotation Line Quantity You may request a quotation for different quantities C_RfQLineQty_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price Price Price The Price indicates the Price for a product or service. Price
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Discount % Discount % Discount in percent The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage. Discount
numeric
Number
Ranking Ranking Relative Rank Number One is the highest Rank Ranking
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts