Αναγνώριση Εσόδων (παράθυρο ID-174)

Από iDempiere el
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηπαράθυρο: Αναγνώριση Εσόδων

περιγραφή: Κανόνες Αναγνώρισης Εσόδων

Βοήθεια: Το παράθυρο Αναγνώριση Εσόδων ορίζει τα διαστήματα στα οποία τα έσοδα θα αναγνωρίζονται. Εναλλακτικώς η αναγνώριση εσόδων μπορεί να συνδεθεί με παρεχόμενα επίπεδα εξυπηρέτησης.TAB: Revenue Recognition

περιγραφή: Revenue Recognition


Βοήθεια The Revenue Recognition Tab defines the intervals at which revenue will be recognized. You can also base the revenue recognition on provided Service Levels.


Αρχείο:Αναγνώριση Εσόδων - Revenue Recognition - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Revenue Recognition Revenue Recognition Method for recording revenue The Revenue Recognition indicates how revenue will be recognized for this product C_RevenueRecognition_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Optional short description of the record A description is limited to 255 characters. Description
character varying(255)
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Time based Time based Time based Revenue Recognition rather than Service Level based Revenue Recognition can be time or service level based. IsTimeBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Recognition frequency Recognition frequency null null RecognitionFrequency
character(1)
List
Number of Months Number of Months null null NoMonths
numeric(10)
Integer
TAB: Revenue Recognition Plan

περιγραφή: View Revenue Recognition Plan


Βοήθεια The Revenue Recognition plan is generated then invoicing a product with revenue recognition. With Revenue Recognition, the amount is posted to the Unrecognized revenue and over time or based on Service Level booked to Earned Revenue.


Αρχείο:Αναγνώριση Εσόδων - Revenue Recognition Plan - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Revenue Recognition Plan Revenue Recognition Plan Plan for recognizing or recording revenue The Revenue Recognition Plan identifies a unique Revenue Recognition Plan. C_RevenueRecognition_Plan_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition Revenue Recognition Method for recording revenue The Revenue Recognition indicates how revenue will be recognized for this product C_RevenueRecognition_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Invoice Line Invoice Detail Line The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Amount Total Amount Total Amount The Total Amount indicates the total document amount. TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Currency The Currency for this record Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Recognized Amount Recognized Amount null null RecognizedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Unearned Revenue Unearned Revenue Account for unearned revenue The Unearned Revenue indicates the account used for recording invoices sent for products or services not yet delivered. It is used in revenue recognition UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Product Revenue Account for Product Revenue (Sales Account) The Product Revenue Account indicates the account used for recording sales revenue for this product. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
TAB: Revenue Recognition Run

περιγραφή: View Revenue Recognition Run History


Βοήθεια null


Αρχείο:Αναγνώριση Εσόδων - Revenue Recognition Run - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα όνομα περιγραφή Βοήθεια Προδιαγραφές
Revenue Recognition Run Revenue Recognition Run Revenue Recognition Run or Process The Revenue Recognition Runs identifies a unique instance of processing revenue recognition. C_RevenueRecognition_Run_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Εταιρία Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Τμήμα Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition Plan Revenue Recognition Plan Plan for recognizing or recording revenue The Revenue Recognition Plan identifies a unique Revenue Recognition Plan. C_RevenueRecognition_Plan_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Recognized Amount Recognized Amount null null RecognizedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Journal Journal General Ledger Journal The General Ledger Journal identifies a group of journal lines which represent a logical business transaction GL_Journal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct


Contributions / Posts

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.