Product Costs (Vindue ID-344)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Product Costs

Beskrivelse: Maintain Product Costs

Hjælp: Maintain Product Cost ElementsTAB: Select Product

Beskrivelse: Select the product


Hjælp null


Fil:Product Costs - Select Product - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Product Category Produktkategori Kategori, som et produkt indgår i Angiver den kategori, som produktet indgår i. De bruges ved prisansættelse. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Type Produkttype Produkttype Typen af produkt har også indflydelse på bogføringen. ProductType
character(1) NOT NULL
List
UPC/EAN UPC/EAN Stregkode (Universal Produkt Code eller European Article Tal) Feltet bruges til at angive produktets stregkode ud fra følgende systemer: Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET og FIM, MSI/Plessey, samt Pharmacode UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit SKU (Stock Keeping Unit) er en brugerdefineret lagerenhed, der kan bruges til f.eks. et supplerende stregkodesystem eller din egen opsætning. SKU
character varying(30)
String
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Stocked På lager Produkt, som lagerføres af organisationen Her angives, om produktet lagerføres af organisationen. IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Company Agent Indkøber Indkøber/virksomhedsagent Indkøbsagent i bilaget SalesRep_ID
numeric(10)
Table
TAB: Product Costs

Beskrivelse: Maintain Product Costs


Hjælp null


Fil:Product Costs - Product Costs - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Cost Type Type of Cost (e.g. Current, Plan, Future) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Kalkulationsmetode Angiver, hvordan omkostninger skal kalkuleres Her angives, hvordan omkostninger skal kalkuleres (standard eller gennemsnit) CostingMethod
null
List
Current Cost Price Aktuel kostpris Den kostpris, der anvendes i øjeblikket null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Cost Price Lower Level Current Cost Price Lower Level Current Price Lower Level Is the sum of the costs of the components of this product manufactured for this level. Current Price Lower Level is used for get the total costs for lower level the a product manufactured.

The Current Price Lower Level always will be calculated.

You can see the Current Cost Price and Current Cost Price Lower Level with Cost Bill of Material & Formula Detail Report.

The sum the Current Cost Price + Current Cost Price Lower Level is the total cost to a product manufactured.

CurrentCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Fremtidig kostpris null null FutureCostPrice
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Lower Level Future Cost Price Lower Level null null FutureCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Percent Procent Tilbageholdelsesprocent Her angives den procent, der bruges ifm. tilbageholdelse. Percent
numeric(10)
Integer
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity
Cost Frozen Cost Frozen Indicated that the Standard Cost is frozen null IsCostFrozen
character(1)
Yes-No
Accumulated Amt Accumulated Amt Total Amount Sum of all amounts CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Accumulated Qty Total Quantity Sum of the quantities CumulatedQty
numeric
Quantity
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
null
Yes-No
TAB: Cost Movement

Beskrivelse: Show movement of cost by transaction


Hjælp null


Fil:Product Costs - Cost Movement - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Type Cost Type Type of Cost (e.g. Current, Plan, Future) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Cost Detail Cost Detail Cost Detail Information null M_CostDetail_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric
Quantity
Amount Beløb Beløb Beløb Amt
numeric
Amount
Delta Amount Delta Amount Difference Amount null DeltaAmt
numeric
Amount
Delta Quantity Delta Quantity Quantity Difference null DeltaQty
numeric
Quantity
Old Current Quantity Old Current Quantity Old current quantity before the processing of M_CostDetail null OldQty
numeric
Quantity
Old Current Cost Price Old Current Cost Price Old current cost price before the processing of M_CostDetail null OldCostPrice
numeric
Costs+Prices
Old Accumulated Qty Old Accumulated Qty Old accumulated qty before the processing of M_CostDetail null OldCQty
numeric
Quantity
Old Accumulated Amt Old Accumulated Amt Old accumulated amt before the processing of M_CostDetail null OldCAmt
numeric
Amount
New Current Quantity New Current Quantity New current quantity after processing of M_CostDetail null NewQty
numeric
Quantity
New Cost Price New Cost Price New current cost price after processing of M_CostDetail null NewCostPrice
numeric
Costs+Prices
New Accumulated Qty New Accumulated Qty New Accumulated Qty after processing of M_CostDetail null NewCQty
numeric
Quantity
New Accumulated Amt New Accumulated Amt Accumulated Amt after processing of M_CostDetail null NewCAmt
numeric
Amount
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Move Line Lagerbevægelseslinje Lagerbevægelseslinje Her angives en evt. lagerbevægelseslinje for transaktionen. M_MovementLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Line Faktura linje Detaljelinje i faktura Her angives en enkeltlinje i en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Phys.Inventory Line Lageropg.linje Entydig linje i et lagerbilag Her angives en evt. lagerbilagslinje for transaktionen. M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Production Line Produktion linje Bilagslinje, der repræsenterer en produktion Her angives en evt. produktionsbilagslinje for transaktionen. M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Table Direct
Purchase Order Line Rekvisitionslinje Rekvisitionslinje Rekvisitionslinjen er en entydig markør til en linje i en ordre. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Receipt Line Forsendelses-/modtagelseslinje Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Cost Details

Beskrivelse: View Product Cost Details


Hjælp null


Fil:Product Costs - Cost Details - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Price Pris Pris Her angives prisen på et produkt eller tjeneste. Price
null
Amount
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Amount Beløb Beløb Beløb Amt
numeric NOT NULL
Amount
Delta Quantity Delta Quantity Quantity Difference null DeltaQty
numeric
Quantity
Delta Amount Delta Amount Difference Amount null DeltaAmt
numeric
Amount
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Created Oprettet Dato, hvor posten blev oprettet Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Purchase Order Line Rekvisitionslinje Rekvisitionslinje Rekvisitionslinjen er en entydig markør til en linje i en ordre. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Faktura linje Detaljelinje i faktura Her angives en enkeltlinje i en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Forsendelses-/modtagelseslinje Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Lagerbevægelseslinje Lagerbevægelseslinje Her angives en evt. lagerbevægelseslinje for transaktionen. M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Lageropg.linje Entydig linje i et lagerbilag Her angives en evt. lagerbilagslinje for transaktionen. M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Project Issue Project Issues (Material, Labor) Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search
Production Line Produktion linje Bilagslinje, der repræsenterer en produktion Her angives en evt. produktionsbilagslinje for transaktionen. M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Sales Transaction Salgstransaktion Dette er en salgstransaktion Her angives, om dette er en salgstransaktion. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current Cost Price Aktuel kostpris Den kostpris, der anvendes i øjeblikket null CurrentCostPrice
numeric
Costs+Prices
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric
Quantity
Accumulated Amt Accumulated Amt Total Amount Sum of all amounts CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Accumulated Qty Total Quantity Sum of the quantities CumulatedQty
numeric
Quantity
TAB: Cost Queue

Beskrivelse: Cost Queue for Lifo/Fifo


Hjælp Note thet the cost queue may not be the same as the physical movement cost queue due to differences in costing level and warehouse priority.


Fil:Product Costs - Cost Queue - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Cost Type Type of Cost (e.g. Current, Plan, Future) You can define multiple cost types. A cost type selected in an Accounting Schema is used for accounting. M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Current Cost Price Aktuel kostpris Den kostpris, der anvendes i øjeblikket null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.