Organization (Vindue ID-110)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Organization

Beskrivelse: Maintain Organizations

Hjælp: The Organization Window allows you to define and maintain Organizational entities. An Organization is often a legal entity or sub-unit for which documents and transactions are processedTAB: Organisation

Beskrivelse: Definér organisationer


Hjælp Her defineres en organisation. Hver organisation har en nøgle og et navn og evt. en beskrivelse. Når du tilføjer en ny organisation, skal du logge på igen for at få adgang til den nye organisation.


Fil:Organization - Organisation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Sum niveau Dette er et sumniveau Et sumniveau repræsenterer en gren i et træ snarere end en endegren. Sumniveauer bruges til rapportering og har ikke egne værdier. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Strategy Replication Strategy Data Replication Strategy The Data Replication Strategy determines what and how tables are replicated AD_ReplicationStrategy_ID
numeric
Table Direct
TAB: Info Organisation

Beskrivelse: Detaljerede oplysninger om organisationen


Hjælp Her defineres organisationens adresse, DUNS-nummer og CVR-nummer.


Fil:Organization - Info Organisation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Adresse Sted eller adresse Her defineres enhedens placering. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Organization Type Organization Type Organization Type Organization Type allows you to categorize your organizations for reporting purposes AD_OrgType_ID
numeric(10)
Table Direct
Parent Organization Parent Organization Parent (superior) Organization Parent Organization - the next level in the organizational hierarchy. Parent_Org_ID
numeric(10)
Table
Warehouse Lager/tjenestested Lager og sted for tjeneste Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Drop Ship Warehouse Drop Ship Warehouse The (logical) warehouse to use for recording drop ship receipts and shipments. The drop ship warehouse will be used for recording material transactions relating to drop shipments to and from this organization. DropShip_Warehouse_ID
numeric(10)
Table
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet-nummer Bruges ifm. EDI - flere oplysninger på www.dnb.com/dunsno/liste.htm DUNS
character(11) NOT NULL
String
Tax ID Afgifts-ID Afgiftsidentifikation Her angives enhedens juridiske identifikationsnummer. TaxID
character varying(20) NOT NULL
String
Supervisor Ansvarlig Brugerens overordnede - bruges ved opprioritering Her angives den person, som skal benyttes ved videresendelse og opprioritering af sager til denne bruger. Supervisor_ID
numeric(10)
Search
Calendar Kalender Regnskabskalendernavn Her angives en entydig regnskabskalender. Du kan anvende flere kalendere. F.eks. kan du have en normal kalender, der løber fra 1. januar til 31. december, og en regnskabskalender, der løber fra 1. juli til 30. juni. C_Calendar_ID
numeric(10)
Table Direct
Phone Telefon Angiver et telefonnummer Her angives et telefonnummer Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefon 2 Angiver et supplerende telefonnummer. Her angives et supplerende telefonnummer. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Faxnummer Her angives faxnummeret på handelspartneren eller adressen Fax
character varying(40)
String
EMail Address E-mail Elektronisk postadresse E-mail-adressen er den elektroniske mail-ID til denne bruger, og skal angives fuldt ud, f.eks. joe.smith@company.com EMail
character varying(60)
String
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
TAB: Bogføring

Beskrivelse: Bogføring organsation


Hjælp Her defineres de standardværdier i regnskabet, som bruges af din organisation.


Fil:Organization - Bogføring - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Inter-Organization Firmaintern Gyldig organisation ifm. interne bilag Her angives en organisation, der kan bruges af din organisation til interne bilag. AD_OrgTo_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Intercompany Due From Acct Firmaintern fra-konto Intern konto til tilgodehavender/indbetalinger Her angives den konto, som indeholder tilgodehavende hos andre organisationer. IntercompanyDueFrom_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Intercompany Due To Acct Firmaintern til-konto Intern konto til gæld/udbetalinger Her angives den konto, som indeholder gæld til andre organisationer. IntercompanyDueTo_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
TAB: Org Assignment

Beskrivelse: User Assigment to Organization


Hjælp Assign Users to Organizations


Fil:Organization - Org Assignment - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Org Assignment Org Assignment Assignment to (transaction) Organization Assignment to the transaction organization (cost center). C_OrgAssignment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Gyldig fra Gyldig fra og med dato (første dag) Her angives den første dag i et datointerval ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Gyldig til Gyldig til og med dato (sidste dag) Her angives den sidste dag i et datointerval ValidTo
timestamp without time zone NOT NULL
Date


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.