Invoice Schedule (Vindue ID-147)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Invoice Schedule

Beskrivelse: Maintain Invoicing Schedule

Hjælp: The Invoice Schedule Window defines the frequency and cut off dates for generating summary invoices. If a customer requires a single invoice for multiple shipments you would define the appropriate invoice schedule and associate it with the Customer.TAB: Faktura skema

Beskrivelse: Definér fakturaskema


Hjælp Her defineres den hyppighed, hvormed der skal dannes batch-fakturaer til en handelspartner.


Fil:Invoice Schedule - Faktura skema - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Invoice Schedule Fakturaskema Skema til dannelse af fakturaer Her angives hyppigheden af fakturadannelsen. C_InvoiceSchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Amount Limit Bagatelgrænse Send kun faktura, hvis beløbet overstiger denne grænse Her angives, om fakturaer skal udsendes, såfremt beløbet ligger under den angivne grænse. IsAmount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Amount Beløb Beløb Beløb Amt
numeric
Amount
Invoice Frequency Faktureringshyppighed Hvor hyppigt fakturaen skal dannes Her angives hyppigheden for dannelse af fakturaer til handelspartner. InvoiceFrequency
character(1) NOT NULL
List
Invoice on even weeks Fakturér lige ugernr. Send fakturaer på lige ugenr. Her angives, om til-ugers fakturaer skal sendes på lige ugenumre. EvenInvoiceWeek
character(1)
Yes-No
Invoice Week Day Faktureringsdag Datoen for dannelse af fakturaer Her angives den ugedag, hvor der skal dannes fakturaer. InvoiceWeekDay
character(1)
List
Invoice weekday cutoff Skæring (fakt.ugedag) Sidste ugedag, for at forsendelse kan inkluderes Her angives den sidste ugedag, hvor en forsendelse skal effektueres for at blive inkluderet i fakturaskemaet. InvoiceWeekDayCutoff
character(1)
List
Invoice Day Faktureringsdag Dag, hvor fakturaen blev dannet Her angives datoen for dannelse af fakturaen. Hvis det sker 2 gange om måneden, sker det næste gang 15 dage efter denne dato. InvoiceDay
numeric(10)
Integer
Invoice day cut-off Skæring (fakt.dag) Sidste dag, forsendelser kan inkluderes Her angives den sidste dag, hvor forsendelser kan inkluderes i det aktuelle fakturaskema. Hvis fakturaskemaet f.eks. er defineret til første dag i måneden, kan skæringen ligge den 25. i måneden. En forsendelse den 24. maj bliver inkluderet i fakturaer, der sendes 1. juni, mens en forsendelse den 26. maj først inkluderes i fakturaer, der sendes 1. juli. InvoiceDayCutoff
numeric(10)
Integer


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.