Import Product (Vindue ID-247)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Import Product

Beskrivelse: Import Products

Hjælp: The Import Products Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.TAB: Importér produkt

Beskrivelse: Importér produkter


Hjælp Før du importerer, kontrollerer Adempiere enheden (standard, hvis intet andet er angivet), produktkategorien (standard, hvis intet andet er angivet), handelspartneren, valutaen (skifter til regnskabsvaluta, hvis intet andet er angivet), produkttypen (kun varer og tjenester), entydigheden af UPC, nøgle og entydigheden og tilstedeværelsen af leverandørens produktnummer.
Adempiere vil forsøge at kode eksisterende produkter, hvis der er uoverensstemmelse mellem UPC, nøglen og leverandørens produktnr. (i nævnte rækkefølge). Hvis den importerede bogfør ikke kan kombineres, overskrives kun produktfeltværdier, såfremt det tilsvarende importfelt er udtrykkeligt defineret. Eksempel: produktkategorien overskrives kun, hvis den er udtrykkeligt angivet i importen.


Fil:Import Product - Importér produkt - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Import Product Importér produkt Importér vare eller tjeneste null I_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importeres Er importen behandlet? Her angives, om importen er blevet behandlet. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Error Message Importfejlmeddelelser Meddelelser dannet ifm. importprocessen Her vises de fejlmeddelelser, der blev dannet under importen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40)
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(255)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Document Note Bilagsnote Supplerende oplysninger i et bilag Bilagsnoter bruges til at registrere supplerende oplysninger vedr. produktet. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
UPC/EAN UPC/EAN Stregkode (Universal Produkt Code eller European Article Tal) Feltet bruges til at angive produktets stregkode ud fra følgende systemer: Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET og FIM, MSI/Plessey, samt Pharmacode UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit SKU (Stock Keeping Unit) er en brugerdefineret lagerenhed, der kan bruges til f.eks. et supplerende stregkodesystem eller din egen opsætning. SKU
character varying(30)
String
UOM Code EDI-kode Enhedskode for EDI Her angives EDI X12-kodedata-element 355 (enhed eller basis for mål) X12DE355
character varying(4)
String
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Category Key Produktkategorinøgle null null ProductCategory_Value
character varying(40)
String
Product Category Produktkategori Kategori, som et produkt indgår i Angiver den kategori, som produktet indgår i. De bruges ved prisansættelse. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Type Produkttype Produkttype Typen af produkt har også indflydelse på bogføringen. ProductType
character(1)
List
Classification Klassificering Klassificering af gruppering Klassificering kan bruges ifm. valgfri gruppering af produkter. Classification
character(1)
String
Volume Volumen Produktets volumen Her angives produktets volumen i firmaets volumenenhed Volume
numeric
Amount
Weight Vægt Produktets vægt Her angives produktets vægt i firmaets vægtenhed Weight
numeric
Amount
Shelf Width Hyldebredde Den nødvendige hyldebredde Her angives den bredde på en hylde, som produktet kræver ShelfWidth
numeric(10)
Integer
Shelf Height Hyldehøjde Den nødvendige hyldehøjde Her angives den højde på en hylde, som produktet kræver ShelfHeight
numeric(10)
Integer
Shelf Depth Hyldedybde Den nødvendige hyldedybde Her angives den dybde på en hylde, som produktet kræver ShelfDepth
numeric(10)
Integer
Units Per Pallet Kolli pr. palle Kolli pr. palle Her angives det antal enheder af produktet, som indgår i en palle. UnitsPerPallet
numeric(10)
Integer
Discontinued Udgået Produktet føres ikke længere Her angives et produkt, som ikke længere føres. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Image URL Billed-URL Billedets URL Billedets URL. Billedet lagres ikke i databasen, men indlæses ved kørsel. Billedet kan være i formatet GIF, JPEG eller PNG. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL Beskrivelsens URL Beskrivelsens URL null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Business Partner Key Handelspartnernøgle Handelspartnerens nøgle null BPartner_Value
character varying(40)
String
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
ISO Currency Code ISO-kode Valutaens ISO 4217-kode Flere oplysninger på http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Listepris Listepris Den officielle pris i bilagsvalutaen. PriceList
numeric
Costs+Prices
PO Price Rekv.pris Pris baseret på en rekvisition Her angives prisen på et produkt iht. rekvisition. PricePO
numeric
Costs+Prices
Standard Price Standardpris Standardpris Her angives standard eller normalpris på et produkt i denne prisliste. PriceStd
numeric
Costs+Prices
Limit Price Mindstepris Laveste pris på et produkt Her angives den laveste pris på et produkt i prislistens valuta. PriceLimit
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount Licensindtægtsbeløb (Inkluderet) Beløb for copyright osv. null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Price effective Pris træder i kraft Prisens ikrafttrædelsesdato Her angives den dato, prisen skal gælde. Det gør det muligt at indtaste fremtidige priser på produkter, som træder i kraft efter dit eget valg. PriceEffective
timestamp without time zone
Date
Partner Product Key Leverandørs produktnr. Leverandørens produktnr. Her angives det nummer, som leverandøren af produktet bruger. VendorProductNo
character varying(40)
String
Partner Category Leverandørkategori Leverandørens produktkategori Her angives den kategori, som leverandøren af produktet bruger. VendorCategory
character varying(30)
String
Manufacturer Producent null null Manufacturer
character varying(30)
String
Minimum Order Qty Mindste ordreant. Mindste ordreantal i relevant enhed Her angives det mindste antal, som dette produkt kan bestilles i. Order_Min
numeric
Integer
Order Pack Qty Ordrekolliant. Kollistørrelse i enhed (f.eks. ordresæt på 5 enheder) Her angives antallet af enheder i hver kolli af produktet. Order_Pack
numeric
Integer
Cost per Order Omkostning pr. ordre Fast omkostning pr. ordre Her angives den faste omkostning, der skal opkræves, når der afgives en ordre på dette produkt. CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Promised Delivery Time Lovet leveringstid Lovede dage mellem ordre og levering Her angives antallet dage mellem ordredatoen og den dato, hvor levering blev lovet. DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Import Products Importér produkter Importerer produkter fra en fil ind i programmet Her læses en fil med produkter, i et fastlagt format, ind i programmet. Processing
character(1)
Button
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.