Import GL Journal (Vindue ID-278)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Import GL Journal

Beskrivelse: Import General Ledger Journals

Hjælp: You way want to check the balance of the import with "Validate Only" before importing. Unbalanced Journals are imported; the handling is based on your settings for the posting process. The optional balance check checks the entire import, not individual batches and journals.TAB: General Ledger

Beskrivelse: Import General Ledger


Hjælp A new Journal Batch is created, if the Batch Document No or accounting schema are different. A new Journal is created, if the Document No, Currency, Document Type, GL Category, Posting Type or Accounting type is different. You can also force the creation of a new Batch or Jornal by selecting the creat new flag.

Please note that there are three Organization Fields: The Document Organization is the owner of the document and set directly or per parameter default. The Organization is part of the accounting key and only required id no Valid Account Comination is specified; If not defined it is derived from the Document Organization. The Transaction Organization is part of the account combination.
The optional balance check applies to the entire import, not for individual batches or journals.
The document numbers will be overwritten if the document type is not set to manual sequences. Fil:Import GL Journal - General Ledger - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Import GL Journal Import GL Journal Import General Ledger Journal null I_GLJournal_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importeres Er importen behandlet? Her angives, om importen er blevet behandlet. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Import Error Message Importfejlmeddelelser Meddelelser dannet ifm. importprocessen Her vises de fejlmeddelelser, der blev dannet under importen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Journal Batch Journalkladde Regnskabsjournal-batch Her angives en gruppe journaler, der skal køres samlet. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Search
Client Key Client Key Key of the Client null ClientValue
character varying(40)
String
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Org Document Org Document Organization (independent from account organization) null AD_OrgDoc_ID
numeric(10)
Table
Batch Document No Batch Document No Document Number of the Batch null BatchDocumentNo
character varying(30)
String
Create New Batch Create New Batch If selected a new batch is created Note that the balance check does not check that individual batches are balanced. IsCreateNewBatch
character(1)
Yes-No
Batch Description Batch Description Description of the Batch null BatchDescription
character varying(255)
String
Journal Journal Regnskabsjournal Her angives en gruppe journallinjer, som udgør en logisk forretningstransaktion. GL_Journal_ID
numeric(10)
Search
Journal Document No Journal Document No Document number of the Journal null JournalDocumentNo
character varying(30)
String
Create New Journal Create New Journal If selected a new journal within the batch is created Note that the balance check does not check that individual journals are balanced. IsCreateNewJournal
character(1)
Yes-No
Account Schema Name Account Schema Name Name of the Accounting Schema null AcctSchemaName
character varying(60)
String
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
PostingType Type bogført Den beløbstype, som journalen har opdateret Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. PostingType
character(1)
List
Budget Budget Regnskabsbudget Her angives et brugerdefineret budget. Det kan bruges ved rapportering til sammenholdning mod faktiske beløb. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Name Document Type Name Name of the Document Type null DocTypeName
character varying(60)
String
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Name Category Name Name of the Category null CategoryName
character varying(60)
String
GL Category Regnskabskategori Regnskabskategori Dette er en valgfri, brugerdefineret metode til at gruppere journallinjer. GL_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Period Periode Periode i kalenderen Her angives et lukket datointerval i en kalender. C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
Journal Line Journallinje Regnskabsjournallinje Her angives en enkelt transaktion i en journal. GL_JournalLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10)
Integer
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Source Debit Deb. (kilde) Debetbeløb (kilde) Her angives debetbeløbet for linjen i startvalutaen. AmtSourceDr
numeric
Amount
Source Credit Kred. (kilde) Kreditbeløb (kilde) Her angives kreditbeløbet for linjen i startvalutaen. AmtSourceCr
numeric
Amount
ISO Currency Code ISO-kode Valutaens ISO 4217-kode Flere oplysninger på http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm ISO_Code
character(3)
String
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Type Key Currency Type Key Key value for the Currency Conversion Rate Type The date type key for the conversion of foreign currency transactions ConversionTypeValue
character varying(40)
String
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Rate Kurs Valutakurs Her angives den kurs, der skal bruges ved omregning fra startvalutaen til regnskabsvalutaen CurrencyRate
numeric
Number
Accounted Debit Bogført debet Bogført debetbeløb Her angives transaktionsbeløbet omregnet til organisationens regnskabsvaluta. AmtAcctDr
numeric
Amount
Accounted Credit Bogført kredit Bogført kreditbeløb Her angives transaktionsbeløbet omregnet til organisationens regnskabsvaluta. AmtAcctCr
numeric
Amount
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric
Quantity
Combination Kombination Gyldig kontokombination Her angives en gyldig kombination af elementer, som udgør et regnskab. C_ValidCombination_ID
numeric(10)
Search
Org Key Org Key Key of the Organization null OrgValue
character varying(40)
String
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Account Key Account Key Key of Account Element null AccountValue
character varying(40)
String
Account Konto Anvendt konto Den anvendte (basis)konto. Account_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Key Business Partner Key Key of the Business Partner null BPartnerValue
character varying(40)
String
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Product Key Kun prod.værdi Dan optællingsliste kun over denne produktværdi (brug evt. %) null ProductValue
character varying(40)
String
UPC/EAN UPC/EAN Stregkode (Universal Produkt Code eller European Article Tal) Feltet bruges til at angive produktets stregkode ud fra følgende systemer: Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET og FIM, MSI/Plessey, samt Pharmacode UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit SKU (Stock Keeping Unit) er en brugerdefineret lagerenhed, der kan bruges til f.eks. et supplerende stregkodesystem eller din egen opsætning. SKU
character varying(30)
String
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Project Key Project Key Key of the Project null ProjectValue
character varying(40)
String
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Sales Region Distrikt Salgsdistriktsområde Her angives et bestemt salgsområde. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Org Key Trx Org Key Key of the Transaction Organization null OrgTrxValue
character varying(40)
String
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Location From Fra-sted Sted, som lager blev flyttet fra Her angives det sted, som et produkt blev flyttet fra. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Location To Til-sted Sted, som lager blev flyttet til Her angives det sted, som et produkt blev flyttet til. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Bruger1 Brugerdefineret element #1 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Bruger2 Brugerdefineret element #2 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Import Journal Import Journal Import General Ledger Batch/Journal/Line The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button
Processed Behandlet Bilaget er blevet behandlet Her angives, at et bilag er blevet behandlet. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.