GL Journal (Vindue ID-200005)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: GL Journal

Beskrivelse: Enter and change Manual Journal Entries

Hjælp: The GL Journal Window allows you to enter and modify manual journal entriesTAB: Journal

Beskrivelse: General Ledger Journal


Hjælp null


Fil:GL Journal - Journal - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Journal Batch Journalkladde Regnskabsjournal-batch Her angives en gruppe journaler, der skal køres samlet. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Bilagsnr. Bilagets serienummer. Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
PostingType Type bogført Den beløbstype, som journalen har opdateret Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Budget Budget Regnskabsbudget Her angives et brugerdefineret budget. Det kan bruges ved rapportering til sammenholdning mod faktiske beløb. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Bilagstype Bilagstype eller -regler Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Category Regnskabskategori Regnskabskategori Dette er en valgfri, brugerdefineret metode til at gruppere journallinjer. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Date Bilagsdato Dato på bilaget Her angives den dato, hvor bilaget blev oprettet. Det kan evt. falde sammen med bogføringsdatoen. DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Period Periode Periode i kalenderen Her angives et lukket datointerval i en kalender. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Rate Kurs Valutakurs Her angives den kurs, der skal bruges ved omregning fra startvalutaen til regnskabsvalutaen CurrencyRate
numeric NOT NULL
Number
Control Amount Kontrolbeløb Hvis forskellig fra nul, skal debetbeløbet i bilaget være lig med dette beløb Hvis kontrolbeløbet er nul, udføres ingen kontrol. I modsat fald skal det samlede debetbeløb være lig med kontrolbeløbet, før bilaget behandles. ControlAmt
numeric
Amount
Approved Godkendt Angiver, om bilaget kræver godkendelse Her angives, om bilaget kræver godkendelse, før det kan behandles. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Debit Debet i alt Samlet debet i bilagsvalutaen Her angives det samlede debetbeløb i en journal eller journalbatch i startvalutaen TotalDr
numeric NOT NULL
Amount
Total Credit Kredit i alt Samlet kredit i bilagsvalutaen Her angives det samlede kreditbeløb i en journal eller journalbatch i kildevalutaen TotalCr
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Bilagsstatus Bilagets aktuelle status Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Journal Kør journal null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Copy Details Copy Details Copy Journal/Lines from other Journal null CopyFrom
character(1)
Button
Posted Bogført Bogføringsstatus Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer. Posted
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Line

Beskrivelse: General Ledger Journal Line


Hjælp The GL Journal Line Tab defines the individual debit and credit transactions that comprise a journal.


Fil:GL Journal - Line - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Journal Journal Regnskabsjournal Her angives en gruppe journallinjer, som udgør en logisk forretningstransaktion. GL_Journal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Generated Dannet Linjen dannes Her angives en journallinje, som er dannet ud fra et kildebilag. Linjerne kan også dannes manuelt eller importeres. IsGenerated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valutaen for posten Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Currency Type Currency Type Currency Conversion Rate Type The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Konto Anvendt konto Den anvendte (basis)konto. Account_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Trx Organization Trans.-organisation Udførende eller initiativorganisation Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Activity Aktivitet Forretningsaktivitet Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table
Campaign Kampagne Marketingskampagne Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table
Sales Region Distrikt Salgsdistriktsområde Her angives et bestemt salgsområde. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table
Project Projekt Angiver et entydigt projekt Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table
Sub Account Sub Account Sub account for Element Value The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension. C_SubAcct_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Location From Fra-sted Sted, som lager blev flyttet fra Her angives det sted, som et produkt blev flyttet fra. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Search
Location To Til-sted Sted, som lager blev flyttet til Her angives det sted, som et produkt blev flyttet til. C_LocTo_ID
numeric(10)
Search
User Element 1 User Element 1 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement1_ID
numeric(10)
ID
User Element 2 User Element 2 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement2_ID
numeric(10)
ID
User List 1 Bruger1 Brugerdefineret element #1 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Bruger2 Brugerdefineret element #2 Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Alias List Alias List Valid Account Alias List The Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account. Alias_ValidCombination_ID
numeric(10)
Table
Rate Kurs Valutakurs Her angives den kurs, der skal bruges ved omregning fra startvalutaen til regnskabsvalutaen CurrencyRate
numeric NOT NULL
Number
Combination Kombination Gyldig kontokombination Her angives en gyldig kombination af elementer, som udgør et regnskab. C_ValidCombination_ID
numeric(10)
Account
Asset Related? Asset Related? null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group Aktivgruppe Gruppe af aktiver Gruppen af aktiver bestemmer basiskontiene. Hvis du vælger en aktivgruppe i produktkategorien, oprettes aktiver ved levering af aktivet. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Source Debit Deb. (kilde) Debetbeløb (kilde) Her angives debetbeløbet for linjen i startvalutaen. AmtSourceDr
numeric NOT NULL
Amount
Source Credit Kred. (kilde) Kreditbeløb (kilde) Her angives kreditbeløbet for linjen i startvalutaen. AmtSourceCr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Debit Bogført debet Bogført debetbeløb Her angives transaktionsbeløbet omregnet til organisationens regnskabsvaluta. AmtAcctDr
numeric NOT NULL
Amount
Accounted Credit Bogført kredit Bogført kreditbeløb Her angives transaktionsbeløbet omregnet til organisationens regnskabsvaluta. AmtAcctCr
numeric NOT NULL
Amount
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Antal Antal Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. Qty
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.