Expense Type (Vindue ID-234)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Expense Type

Beskrivelse: Maintain Expense Report Types

Hjælp: nullTAB: Udgift type

Beskrivelse: Definér udgiftsrapporttype


Hjælp null


Fil:Expense Type - Udgift type - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Expense Type Udgiftstype Udgiftsrapporttype null S_ExpenseType_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoiced Faktureret null null IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Produktkategori Kategori, som et produkt indgår i Angiver den kategori, som produktet indgår i. De bruges ved prisansættelse. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Category Afgift kategori Afgift kategori Med afgiftskategorien kan du samle afgifter med fælles træk, f.eks. punktafgifter eller moms. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Produkt

Beskrivelse: Produktdefinition på udgiftstype


Hjælp null


Fil:Expense Type - Produkt - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Document Note Bilagsnote Supplerende oplysninger i et bilag Bilagsnoter bruges til at registrere supplerende oplysninger vedr. produktet. DocumentNote
character varying(2000)
Text
UPC/EAN UPC/EAN Stregkode (Universal Produkt Code eller European Article Tal) Feltet bruges til at angive produktets stregkode ud fra følgende systemer: Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET og FIM, MSI/Plessey, samt Pharmacode UPC
character varying(30)
String
SKU SKU Stock Keeping Unit SKU (Stock Keeping Unit) er en brugerdefineret lagerenhed, der kan bruges til f.eks. et supplerende stregkodesystem eller din egen opsætning. SKU
character varying(30)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Sum niveau Dette er et sumniveau Et sumniveau repræsenterer en gren i et træ snarere end en endegren. Sumniveauer bruges til rapportering og har ikke egne værdier. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Produktkategori Kategori, som et produkt indgår i Angiver den kategori, som produktet indgår i. De bruges ved prisansættelse. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Classification Klassificering Klassificering af gruppering Klassificering kan bruges ifm. valgfri gruppering af produkter. Classification
character varying(12)
String
Tax Category Afgift kategori Afgift kategori Med afgiftskategorien kan du samle afgifter med fælles træk, f.eks. punktafgifter eller moms. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition Registrering indtægter Metode til registrering af indtægter Her angives, hvordan indtægter skal registreres vedr. dette produkt. C_RevenueRecognition_ID
numeric(10)
Table Direct
UOM Enhed Enhed Her angives en ikke-monetær enhed C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Sælger Sælger eller virksomhedsagent Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Product Type Produkttype Produkttype Typen af produkt har også indflydelse på bogføringen. ProductType
character(1) NOT NULL
List
Purchased Købes Et produkt, som indkøbes af organisationen Her angives, om produktet indkøbes af organisationen. IsPurchased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sold Sælges Produkt, som sælges af organisationen Her angives, om produktet sælges af organisationen. IsSold
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Udgået Produktet føres ikke længere Her angives et produkt, som ikke længere føres. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Image URL Billed-URL Billedets URL Billedets URL. Billedet lagres ikke i databasen, men indlæses ved kørsel. Billedet kan være i formatet GIF, JPEG eller PNG. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL Beskrivelsens URL Beskrivelsens URL null DescriptionURL
character varying(120)
URL
TAB: Pris

Beskrivelse: Prisfastsættelse af udgiftstype


Hjælp Her vises liste-, standard- og mindstepriser for hver prisliste, som et produkt indgår i.


Fil:Expense Type - Pris - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Price List Version Prislisteudgave Angiver en entydig forekomst af en prisliste Hver prisliste kan findes i flere udgaver. De bruges typisk til at angive prislisternes gyldighedsdatoer. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price Listepris Listepris Den officielle pris i bilagsvalutaen. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Standardpris Standardpris Her angives standard eller normalpris på et produkt i denne prisliste. PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Mindstepris Laveste pris på et produkt Her angives den laveste pris på et produkt i prislistens valuta. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices
TAB: Bogføring

Beskrivelse: Definér bogføringsparametre


Hjælp Her defineres de standardværdier, der skal bruges ved dannelse af regnskabstransaktioner for ordrer og fakturaer, som indeholder denne udgiftstype. Ikke alle konti er omfattet.


Fil:Expense Type - Bogføring - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Asset Produktaktiv Konto til produktaktiv (lager) Her angives den konto, der skal bruges til at værdiansætte et produkt i lageret. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Produktomkostning Konto til produktomkostninger Her angives den konto, der skal bruges til at registrere udgifter ifm. dette produkt. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product COGS Vareforbrug til produkt Konto til vareforbrug Her angives den konto, der skal bruges til at registrere omkostninger ifm. dette produkt. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Købsprisafvigelse Forskel på stand.omkost. og købsprisafvig. Købsprisafvigelsen bruges ved standardkostberegning. Den afspejler forskellen på standardomkostningerne og rekvisitionsprisen. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Fakturaprisafvigelse Difference mellem omkostninger og fakturapris. Fakturaprisafvigelsen afspejler forskellen mellem løbende omkostninger og fakturaprisen. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Received Opnået varerabat Konto til opnået varerabat Her angives kontoen til opnåede varerabatter i leverandørfakturaer. P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Ydet varerabat Konto til ydet varerabat Her angives kontoen til ydede varerabatter i salgsfakturaer. P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Produktindtægt Konto til produktindtægter (salgskonto) Her angives den konto, der skal bruges til at registrere salgsindtægter fra dette produkt. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.