Business Partner Group (Vindue ID-192)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Business Partner Group

Beskrivelse: Maintain Business Partner Groups

Hjælp: The Business Partner Group window allows you to define the accounting parameters at a group level. If you define the accounting parameters for a group any Business Partner entered using this group will have these accounting parameters automatically populated. You can then make any modifications necessary at the Business Partner level.TAB: HPartner gruppe

Beskrivelse: Gruppe af handelspartnere, der bruges ved rapportering og regnskabsdetaljer


Hjælp Her kan du sammenknytte handelspartnere ifm. rapportering og regnskabsdetaljer.


Fil:Business Partner Group - HPartner gruppe - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standardværdi Standardværdi Her angives, om posten skal bruges som standardværdi. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Color Udskriftsfarve Farve, der bruges ved udskrivning Farver, der bruges ved udskrivning AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Base Priority Base Base of Priority When deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance. PriorityBase
character(1)
List
Confidential Info Confidential Info Can enter confidential information When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential IsConfidentialInfo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Prisliste Entydig markør for en prisliste Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Purchase Pricelist Købsprisliste Prisliste, der bruges af handelspartneren Angiver den prisliste, der bruges af en leverandør vedr. produkter, der indkøbes af organisationen. PO_PriceList_ID
numeric(10)
Table
Discount Schema Rabatplan Plan for beregning af varerabatprocent Når du har beregnet (standard)-prisen, beregnes rabatprocenten og indgår i den endelige pris. M_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
PO Discount Schema Rekv.rabatplan Plan til beregning af indkøbsvarerabat i procent null PO_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Credit Watch % Credit Watch % Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to Watch If Adempiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used. CreditWatchPercent
numeric
Number
Price Match Tolerance Price Match Tolerance PO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase price Tolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance.

Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.

PriceMatchTolerance
numeric
Number
Dunning Rykker Rykkerregler ved overskredne fakturaer Her angives regler og metoder vedr. rykning for manglende indbetalinger. C_Dunning_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Bogføring

Beskrivelse: Definér bogføring


Hjælp Her defineres standardkonti til handelspartnere, som henviser til denne gruppe. Standardværdierne kan om nødvendigt ændres for hver handelspartner.


Fil:Business Partner Group - Bogføring - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Group HPartner gruppe Handelspartnergruppe-ID Her kan du definere standardværdier, der kan bruges ifm. enkelte handelspartnere. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Receivables Indbetalinger (kunder) Konto til kundeindbetalinger Her angives den konto, der skal bruges til at registrere transaktioner vedr. kundeindbetalinger. C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services Receivable Services Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10)
Account
Customer Prepayment Forudbetaling (kunde) Konto til kunders forudbetalinger Her angives den konto, der skal bruges til at registrere forudbetalinger fra kunder. C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense Udgift til kontantrabat Konto til udgifter til kontantrabat Angiver den konto, der skal bruges ifm. udgifter til kontantrabatter. PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off Afskrivning Konto til afskrivning Her angives den konto, som afskrivningsbeløb skal bogføres på. WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue Afventende indtægter Konto til afventende indtægter Her angives den konto, der skal bruges til at registrere fakturaer til produkter eller tjenester, der endnu ikke er leveret. Bruges ved indtægtsregistrering. UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability Leverandørgæld Konto til leverandørgæld Her angives den konto, der skal bruges til at registrere transaktioner vedr. leverandørgæld. V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability Leverandørgæld (tjenester) Konto til leverandørgæld (tjenester) Her angives den konto, der skal bruges til at registrere gæld ifm. tjenester. Den bruges, hvis du ønsker at skelne mellem gæld ifm. produkter og gæld ifm. tjenester. V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment Forudindbetalinger (leverand.) Konto til leverandørers forudindbetalinger Her angives den konto, der skal bruges til at registrere forudindbetalinger fra en leverandør. V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue Indtægt fra kontantrabat Konto til indtægter fra kontantrabat Angiver den konto, der skal bruges ifm. indtægter fra kontantrabatter. PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts Ikke-fakturerede modtagelser Konto til ikke-fakturerede materialemodtagelser Her angives den konto, der bruges til at registrere modtagelser af materialer, der endnu ikke er faktureret. NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Copy Accounts Kopiér konti Kopiér og overskriv konti vedr. handelspartnere i denne gruppe null Processing
character(1)
Button
TAB: Assigned Partners

Beskrivelse: Business Partners in Group


Hjælp null


Fil:Business Partner Group - Assigned Partners - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Group HPartner gruppe Handelspartnergruppe-ID Her kan du definere standardværdier, der kan bruges ifm. enkelte handelspartnere. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Greeting Titel Titel, der udskrives ved korrespondence Her angives den titel, der skal udskrives ved korrespondence. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Navn 2 Ekstranavn null Name2
character varying(60)
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Sum niveau Dette er et sumniveau Et sumniveau repræsenterer en gren i et træ snarere end en endegren. Sumniveauer bruges til rapportering og har ikke egne værdier. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Credit Status Credit Status Business Partner Credit Status Credit Management is inactive if Credit Status is No Credit Check, Credit Stop or if the Credit Limit is 0.

If active, the status is set automatically set to Credit Hold, if the Total Open Balance (including Vendor activities) is higher then the Credit Limit. It is set to Credit Watch, if above 90% of the Credit Limit and Credit OK otherwise.

SOCreditStatus
character(1)
List
Open Balance Open Balance Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Tax ID Afgifts-ID Afgiftsidentifikation Her angives enhedens juridiske identifikationsnummer. TaxID
character varying(20)
String
SO Tax exempt Afgiftsfritaget Handelspartneren er afgiftsfritaget Hvis en handelspartner er afgiftsfritaget, bruger du satsen for afgiftsfritagelse. I den forbindelse skal du oprette en afgiftssats på 0 %, og udnævne den til din sats for afgiftsfritagelse. Dette kræves ifm. skatterapportering, så du kan spore afgiftsfritagne transaktioner. IsTaxExempt
character(1)
Yes-No
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet-nummer Bruges ifm. EDI - flere oplysninger på www.dnb.com/dunsno/liste.htm DUNS
character(11)
String
Reference No Referencenr. Dit kunde- eller leverandørnummer hos handelspartneren Nummeret kan udskrives på ordrer og fakturaer, så din handelspartner hurtigere kan finde dine poster. ReferenceNo
character varying(40)
String
NAICS/SIC NAICS/SIC Standard Industry Code eller efterfølgeren NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html Her angives én af de til koder, der evt. bruges til handelspartneren. NAICS
character(6)
String
Rating Rangorden Handelspartnerens klassificering eller betydning. Her angives handelspartnerens betydning. Rating
character(1)
String
URL URL URL URL definerer handelspartnerens internetadresse. URL
character varying(120)
URL
Language Language Language for this Business Partner if Multi-Language enabled The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. AD_Language
character varying(6)
Table
Prospect Aktivt kundeemne Angiver et kundeemne i modsætning til en aktiv kunde Her angives, at et enhed er et aktivt kundeemne, men endnu ikke en kunde. IsProspect
character(1) NOT NULL
Yes-No
Potential Life Time Value Forventet levetidsværdi Samlede, forventede indtægter De forventede indtægter fra denne handelspartner. PotentialLifeTimeValue
numeric
Amount
Actual Life Time Value Faktisk levetidsværdi Faktisk levetidsindtjening Værdien er den registrerede indtjening, der skabes af handelspartneren. ActualLifeTimeValue
numeric
Amount
Acquisition Cost Hverveomkostninger Omkostninger forbundet med at omdanne et kundeemne til en kunde Her angives de omkostninger, der er knyttet til at gøre kunde-emnet til en kunde. AcqusitionCost
numeric
Costs+Prices
Employees Stab Antal medarbejdere Angiver antal af medarbejdere hos handelspartneren. Feltet vises kun ifm. kundeemner. NumberEmployees
numeric(10)
Integer
Share Andel Andel af kundens forretning i procent Her angives procenten af handelspartnerens andel af de leverede produkter. ShareOfCustomer
numeric(10)
Integer
Sales Volume in 1.000 Samlet salg Det samlede salg Her angives det samlede salg vedr. en handelspartner. SalesVolume
numeric(10)
Integer
First Sale Første salg Dato for det første salg Her angives datoen for det første salg til handelspartneren. FirstSale
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.