Attribute Set Instance (Vindue ID-358)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Attribute Set Instance

Beskrivelse: View Attribute Set Instance detail and use

Hjælp: nullTAB: Instance

Beskrivelse: Attribute Set Instance


Hjælp null


Fil:Attribute Set Instance - Instance - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Attribute Set Attribute Set Product Attribute Set Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. M_AttributeSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Lot Lot Product Lot Definition The individual Lot of a Product M_Lot_ID
numeric(10)
Search
Lot No Lot Lotnummer Her angives det specifikke lot, som et produkt indgår i. Lot
character varying(40)
String
Guarantee Date Garanti udløber den Dato for garantiens udløb Dato, hvor normal garanti eller rådighed udløber GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Serial No Serienr. Produktserienummer Her angives et sporet garantiprodukt. Kan kun anvendes, hvis antal = 1. SerNo
character varying(40)
String
TAB: Shipment, Receipt

Beskrivelse: Material Shipment and Receipt Lines


Hjælp null


Fil:Attribute Set Instance - Shipment, Receipt - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Receipt Forsendelse/modtagelse Forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives det entydige bilag til forsendelsen eller modtagelsen. M_InOut_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Forsendelses-/modtagelseslinje Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10)
Integer
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Movement Quantity Lagerbevægelsesantal Antal af et produkt, der blev flyttet Her angives det antal af et produkt, der blev flyttet. MovementQty
numeric
Quantity
TAB: Movement

Beskrivelse: Material Movement Lines


Hjælp null


Fil:Attribute Set Instance - Movement - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Inventory Move Lagerbevægelse Bevægelse i lageret Her angives en entydig gruppe bevægelseslinjer. M_Movement_ID
numeric(10)
Search
Move Line Lagerbevægelseslinje Lagerbevægelseslinje Her angives en evt. lagerbevægelseslinje for transaktionen. M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Linjenr. Entydig linje for bilaget Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. Line
numeric(10)
Integer
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator To Til-lokation Det sted, lageret flyttes til Her angives det sted, hvor lageret flyttes til. M_LocatorTo_ID
numeric(10)
Table
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Movement Quantity Lagerbevægelsesantal Antal af et produkt, der blev flyttet Her angives det antal af et produkt, der blev flyttet. MovementQty
numeric
Quantity
TAB: Invoice

Beskrivelse: AP / AR Invoice Lines


Hjælp null


Fil:Attribute Set Instance - Invoice - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturamarkør Her angives et entydigt fakturabilag. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Faktura linje Detaljelinje i faktura Her angives en enkeltlinje i en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Quantity Invoiced Faktureret antal Faktureret antal Her angives det fakturerede produktantal. QtyInvoiced
numeric
Quantity
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Unit Price Enhedspris Faktisk pris Her angives prisen på et produkt i kildevalutaen. PriceActual
numeric
Costs+Prices
Lot No Lot Lotnummer Her angives det specifikke lot, som et produkt indgår i. Lot
character varying(40)
String
Lot Lot Product Lot Definition The individual Lot of a Product M_Lot_ID
numeric(10)
Table Direct
Serial No Serienr. Produktserienummer Her angives et sporet garantiprodukt. Kan kun anvendes, hvis antal = 1. SerNo
character varying(40)
String


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.