Asset Split (Vindue ID-53048)

Fra iDempiere da
Skift til:navigering, søgningVindue: Asset Split

Beskrivelse: Split Assets Process

Hjælp: The Asset Split window allows you to process asset splitsTAB: Step1 Select an Asset

Beskrivelse: List of Assets


Hjælp null


Fil:Asset Split - Step1 Select an Asset - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Search
Search Key Søgenøgle Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Navn Alfanumerisk markør til objektet Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivelse Valgfri kort beskrivelse af posten Du kan skrive op til 255 tegn. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjælp/kommentar Kommentar eller hjælptekst Feltet rummer gode råd eller vejledning om dette punkt. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten er aktiv i systemet Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt, ydelse, vare Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Set Instance The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No Versionsnr. Versionsnummer null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Lot Lotnummer Her angives det specifikke lot, som et produkt indgår i. Lot
character varying(255)
String
Serial No Serienr. Produktserienummer Her angives et sporet garantiprodukt. Kan kun anvendes, hvis antal = 1. SerNo
character varying(255)
String
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
In Service Date Tjenestedato Dato, da aktivet gik i tjeneste Dato, da aktivet gik i tjeneste, bruges typisk som startdatoen for afskrivning. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Garanti udløber den Dato for garantiens udløb Dato, hvor normal garanti eller rådighed udløber GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group Aktivgruppe Gruppe af aktiver Gruppen af aktiver bestemmer basiskontiene. Hvis du vælger en aktivgruppe i produktkategorien, oprettes aktiver ved levering af aktivet. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Owned Ejes Organisationen ejer aktivet Aktivet står måske ikke til rådighed, men ejes juridisk af organisationen. IsOwned
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Possession Til rådighed Organisationen råder over aktivet Aktiver, som ikke rådes over, kan være aktiver hos kunden, som evt. ejes af virksomheden. IsInPosession
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Handelspartner Angiver en handelspartner En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Bruger Bruger-ID i systemet Her angives en entydig bruger i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Handelspartners adresse Angiver handelspartnerens adresse Angiver handelspartnerens placering. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Adresse Sted eller adresse Her defineres enhedens placering. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Locator Lokation Lagerlokation Her angives, hvor på lageret produktet er placeret. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment Sted: Kommentar Supplerende kommentarer eller bemærkninger vedr. stedet null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate Afskriv Aktivet skal afskrives Aktivet bruges internt, og skal afskrives IsDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fully depreciated Helt afskrevet Aktivet er helt afskrevet Aktivets omkostninger er helt nedskrevet. IsFullyDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Usable Life - Years Levetid i år Aktivets brugstid i år null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Levetid i måneder Aktivets brugstid i måneder null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use Levetid Aktivets brugsenheder, indtil det er opbrugt Levetid og faktisk tid kan bruges ved beregning af afskrivning LifeUseUnits
numeric
Integer
Use units Brugte enheder Anvendte brugsenheder af aktivet null UseUnits
numeric
Integer
Asset Depreciation Date Dato for afskrivning af aktiv Dato for seneste afskrivning Dato for seneste afskrivning, hvis aktivet bruges internt og afskrives. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Disposed Afhændet Aktivet er afhændet Aktivet bruges ikke længere og er afhændet IsDisposed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Asset Disposal Date Aktiv afhændet den Dato, da aktivet blev afhændet null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Process Now Kør nu null null Processing
character(1)
Yes-No
TAB: Step2 Select the Balance

Beskrivelse: null


Hjælp null


Fil:Asset Split - Step2 Select the Balance - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Type bogført Den beløbstype, som journalen har opdateret Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. PostingType
character(1)
List
Asset Cost Asset Cost null null A_Asset_Cost
numeric
Amount
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumulated_Depr
numeric
Amount
Period Posted Period Posted null null A_Period_Posted
numeric(10)
Integer
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric NOT NULL
Number
Curr. Dep. Exp. Curr. Dep. Exp. null null A_Curr_Dep_Exp
numeric
Amount
Asset Life Years Asset Life Years null null A_Asset_Life_Years
numeric(10) NOT NULL
Integer
A_Life_Period A_Life_Period null null A_Life_Period
numeric(10)
Integer
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric
Amount
Depreciation Workfile Depreciation Workfile null null A_Depreciation_Workfile_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Step3 Select Accounting

Beskrivelse: Select the fixed asset setup that you wish to split


Hjælp null


Fil:Asset Split - Step3 Select Accounting - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Regnskabsopstilling Principperne bag regnskabet En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Type bogført Den beløbstype, som journalen har opdateret Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10) NOT NULL
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10) NOT NULL
Integer
Depreciation Type Depreciation Type null null A_Depreciation_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Asset Spread Asset Spread null null A_Asset_Spread_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Method_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Convention Type Convention Type null null A_Depreciation_Conv_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric NOT NULL
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric NOT NULL
Number
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(40)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(40)
Account
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
List
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
character varying(22)
Account
Asset Acct. Asset Acct. null null A_Asset_Acct_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Step4 Process Asset Split

Beskrivelse: Split Assets


Hjælp null


Fil:Asset Split - Step4 Process Asset Split - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn Navn Beskrivelse Hjælp Specifikationer
Client Firma Firmaet i installationen. Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorisk enhed i firmaet En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Aktiver Aktiv, der bruges internt eller af kunder Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
To Asset ID To Asset ID null null A_Asset_ID_To
character varying(22)
Table
PostingType Type bogført Den beløbstype, som journalen har opdateret Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. PostingType
character(1) NOT NULL
List
Period Periode Periode i kalenderen Her angives et lukket datointerval i en kalender. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Account Date Bogf.dato Bogføringsdato Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Split Type Split Type null null A_Split_Type
character varying(3) NOT NULL
List
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric NOT NULL
Number
Qty. Split Qty. Split null null A_QTY_Split
numeric
Number
Asset Cost Asset Cost null null A_Asset_Cost
numeric
Amount
Amount Split Amount Split null null A_Amount_Split
numeric
Amount
A_Percent_Split A_Percent_Split null null A_Percent_Split
numeric
Number
Transfer Balance IS Transfer Balance IS null null A_Transfer_Balance_IS
character(1) NOT NULL
Yes-No
A_Asset_Split A_Asset_Split null null Processing
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.