ใบแจ้งยอดบัญชี (รายงาน ID-204)

จาก iDempiere thรายงาน: ใบแจ้งยอดบัญชี

ลักษณะ: รายงานยอดบัญชีเริ่มต้นและรายการธุรกรรม


ช่วย: เลือกงวดใดงวดหนึ่ง (จะใช้งวดปัจจุบันถ้าว่างไว้) หรือใส่ช่วงวันที่บัญชี


ไฟล์:ใบแจ้งยอดบัญชี - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา