ใบสั่งสินค้าค้าง (รายงาน ID-121)

จาก iDempiere thรายงาน: ใบสั่งสินค้าค้าง

ลักษณะ: รายงานใบสั่งสินค้าค้าง


ช่วย: ใบสั่งสินค้าพร้อมจำนวนที่จะส่งมอบ (ค้างส่ง) หรือจำนวนที่จะแจ้งหนี้


ไฟล์:ใบสั่งสินค้าค้าง - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา