แปลงใบเสนอราคา (กระบวนการ ID-231)

จาก iDempiere thกระบวนการ: แปลงใบเสนอราคา

ลักษณะ: แปลงข้อเสนอหรือใบเสนอราคาที่ยังค้างอยู่ไปเป็นใบสั่งสินค้า


ช่วย: คุณสามารถแปลงข้อเสนอหรือใบเสนอราคาไปเป็นเอกสารชนิดใบสั่งสินค้าอื่นๆได้ คุณต้องใช้การประมวลผลนี้, ถ้าคุณต้องการที่จะ การจัดการ/เก็บรักษาข้อเสนอหรือใบเสนอราคา สถานะเอกสารจำเป็นต้องอยู่ในการปรัมวลผลด้วย


ไฟล์:แปลงใบเสนอราคา - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา