เปิดคำร้องขอ(ซ้ำ) (กระบวนการ ID-195)

จาก iDempiere thกระบวนการ: เปิดคำร้องขอ(ซ้ำ)

ลักษณะ: เปิดคำร้องขอที่ปิดไปแล้วอีกครั้ง


ช่วย: null


ไฟล์:เปิดคำร้องขอ(ซ้ำ) - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา