เครื่องปลายทาง POS (หน้าต่าง ID-338)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: เครื่องปลายทาง POS

ลักษณะ: การจัดการเครื่องปลายทาง POSของคุณ

ช่วย: เครื่องปลายทาง POS กำหนดค่าปริยายและฟังก์ชั่นที่จะมีได้สำหรับฟอร์ม POSTAB: เครื่องปลายทาง POS

ลักษณะ: เครื่องปลายทาง ณ จุดขาย


ช่วย เครื่องปลายทาง POS กำหนดค่าปริยายและฟังก์ชั่นที่จะมีได้สำหรับฟอร์ม POS


ไฟล์:เครื่องปลายทาง POS - เครื่องปลายทาง POS - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name ชื่อ ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Comment/Help คำอธิบาย/ช่วยเหลือ คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ Help
character varying(2000)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative พนักงานขาย พนักงานขายหรือตัวแทนบริษัท พนักงานขาย แสดงพนักงานขายสำหรับเขตการขายนี้ พนักงานขายใดๆต้องเป็นผู้ใช้ภายในที่ถูกต้อง SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Cash Book บัญชีเงินสด บัญชีเงินสดสำหรับบันทึกรายการเงินสดทดลองจ่าย บัญชีเงินสด แสดงบัญชีเงินสดที่จำเพาะหนึ่งๆ บัญชีเงินสดจะถูกใช้เพื่อบันทึกรายการธุรกรรมเงินสด C_CashBook_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List รายการราคา ตัวบ่งชี้จำเพาะของรายการราคาหนึ่งๆ รายการราคา จะถูกใช้สำหรับการกำหนดราคา, กำไรและต้นทุนของรายการที่สั่งซื้อหรือขาย M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Modify Price ปรับราคาได้ อนุญาตให้ปรับราคาได้ อนุญาตให้ปรับราคาสินค้าที่มีราคาไม่เป็นศูนย์ได้ IsModifyPrice
character(1) NOT NULL
Yes-No
Warehouse คลังสินค้า / จุดบริการ คลังเก็บสินค้าและจุดบริการ คลังสินค้า แสดงคลังสินค้าจำเพาะเจาะจงหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ เก็บสินค้า หรือ ให้บริการ M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account บัญชีธนาคาร บัญชีที่ธนาคาร บัญชีธนาคาร แสดงบัญชีที่ธนาคารนี้ C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type ประเภทเอกสาร ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Template B.Partner ต้นแบบบริษัทคู่ค้า บริษัทคู่ค้าที่จะถูกใช้สำหรับการสร้างบริษัทคู่ค้าใหม่ในขณะทำงาน เมื่อสร้างบริษัทคู่ค้าใหม่จากฟิลด์ค้นหาบริษัทคู่ค้า (คลิกขวา: สร้าง), บริษัทคู่ค้าที่ถูกเลือกจะถูกใช้เป็นต้นแบบ, เช่น เพื่อให้นิยามรายการราคา, เงื่อนไขการชำระเงิน, เป็นต้น C_BPartnerCashTrx_ID
numeric(10)
Search
POS Key Layout ผังแป้น POS ผังแป้นฟังก์ชั่น POS ผังแป้นฟังก์ชั่น POS C_POSKeyLayout_ID
numeric(10)
Table Direct
Auto Logout Delay Auto Logout Delay Automatically logout if terminal inactive for this period Measured in seconds, zero for no automatic logout AutoLogoutDelay
numeric(10)
Integer
On Screen Keyboard layout On Screen Keyboard layout The key layout to use for on screen keyboard for text fields. If empty, the on screen keyboard will not be used. OSK_KeyLayout_ID
numeric(10)
Table
On Screen Number Pad layout On Screen Number Pad layout The key layout to use for on screen number pad for numeric fields. If empty, the on screen numberpad will not be used. OSNP_KeyLayout_ID
numeric(10)
Table
Printer Name ชื่อเครื่องพิมพ์ ชื่อของเครื่องพิมพ์ ชื่อภายใน (Opereating System) ของเครื่องพิมพ์, โปรดสังเกตุว่าชื่อเครื่องพิมพ์อาจต่างกันไปตามเครื่องลูกข่าย ใส่ชื่อเครื่องพิมพ์, ซึ่งใช้ได้กับเครื่องลูกข่ายทั้งหมด (เช่น เครื่องพิมพ์บนเซิฟเวอร์)

ถ้าไม่ใส่ชื่อใดๆเลย, ก็จะใช้เครื่องพิมพ์ปริยาย คุณสามารถกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ปริยายได้เมื่อคุณ log in คุณยังสามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ปริยายได้ใน Preferences ด้วย

PrinterName
character varying(60)
String
CashDrawer CashDrawer null null CashDrawer
character varying(120)
String


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา