อ่านใบแจ้งยอดธนาคาร (กระบวนการ ID-247)

จาก iDempiere thกระบวนการ: อ่านใบแจ้งยอดธนาคาร

ลักษณะ: อ่านใบแจ้งยอดธนาคาร


ช่วย: อ่านใบแจ้งยอดธนาคาร เข้าไปในตารางนำเข้า พารามิเตอร์ที่ใช้ขึ้นกับตัวอ่านจริง


ไฟล์:อ่านใบแจ้งยอดธนาคาร - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา