อัตราแลกเปลี่ยน (หน้าต่าง ID-116)

จาก iDempiere thหน้าต่าง: อัตราแลกเปลี่ยน

ลักษณะ: การจัดการอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ช่วย: หน้าจอ อัตราแลกเปลี่ยน จะถูกใช้เพื่อกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้เมื่อจะสกุลเงินในเอกสารTAB: อัตรา แลกเปลี่ยน

ลักษณะ: กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน


ช่วย The Conversion Rates tab is used to define conversion rates to be used when converting document amounts from one currency to another. Conversion rates can be defined for multiple rate types. They can also be effective for a defined range of dates.


ไฟล์:อัตราแลกเปลี่ยน - อัตรา แลกเปลี่ยน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Conversion Rate อัตราแลกเปลี่ยน อัตราที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน กำหนดอัตรา (คูณ หรือ หาร) ที่จะใช้ในการเปลี่ยนสกุลเงินต้นทางไปยังสกุลเงินตามบัญชี C_Conversion_Rate_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency To เป็นสกุลเงิน สกุลเงินเป้าหมาย เป็นสกุลเงิน ให้นิยามสกุลเงินปลายทางสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนี้ C_Currency_ID_To
numeric(10) NOT NULL
Table
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Type ชนิดสกุลเงิน ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ช่วยให้คุณกำหนด อัตราแลกเปลี่ยนชนิดต่างๆ เช่น อัตรา Spot, อัตรา Corporate และ/หรือ อัตรา ขาย/ซื้อ C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from มีผลตั้งแต่ มีผลตั้งแต่วันที่นี้ (วันแรก) วันที่มีผลตั้งแต่ เป็นการระบุวันแรกของช่วงพิสัยวันที่ ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to มีผลถึง มีผลรวมถึงวันที่นี้ (วันสุดท้าย) วันที่มีผลตั้งแต่ เป็นการระบุวันสุดท้ายของช่วงพิสัยวันที่ ValidTo
timestamp without time zone
Date
Multiply Rate อัตราคูณ Rate to multiple the source by to calculate the target. To convert Source number to Target number, the Source is multiplied by the multiply rate. If the Multiply Rate is entered, then the Divide Rate will be automatically calculated. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate อัตราหาร เพื่อที่จะแปลงจำนวนเลขต้นทางไปเป็นจำนวนเลขเป้าหมาย, จำนวนต้นทางจะถูกหาร เพื่อที่จะแปลงจำนวนเลขต้นทางไปเป็นจำนวนเลขเป้าหมาย, จำนวนต้นทางจะถูกหารโดยอัตราหาร ถ้าคุณใส่อัตราหาร, อัตราคูณจะถูกคำนวนขึ้นโดยอัตโนมัติ DivideRate
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา