หน่วยงานสินค้า (กระบวนการ ID-245)

จาก iDempiere thกระบวนการ: หน่วยงานสินค้า

ลักษณะ: ตั้งค่าและตรวจสอบความเป็นเจ้าของหน่วยงานของสินค้า


ช่วย: กระบวนการนี้ อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงหรือตรวจสอบความเป็นเจ้าของหน่วยงานของสินค้าและข้อมูลที่ขึ้นกับสินค้านั้น (บัญชีวัสดุ, สินค้าทดแทน, การเติมสินค้า, การจัดซื้อ, ข้อมูลบริษัทคู่ค้าธุรกิจ, การคิดต้นทุน).
เลือกประเภทสินค้าหรือสินค้าจำเพาะหนึ่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง


ไฟล์:หน่วยงานสินค้า - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา