หน่วยงานคลังสินค้า (กระบวนการ ID-244)

จาก iDempiere th

[[ro:Organizaţie <-> Depozit (Proces ID-244)]]


กระบวนการ: หน่วยงานคลังสินค้า

ลักษณะ: ตั้งค่าและตรวจสอบความเป็นเจ้าของหน่วยงานของคลังสินค้า


ช่วย: กระบวนการนี้ อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงหรือตรวจสอบความเป็นเจ้าของหน่วยงานของคลังสินค้าและข้อมูลที่ขึ้นกับคลังสินค้านั้น (ที่ตั้ง, ที่เก็บสินค้า)


ไฟล์:หน่วยงานคลังสินค้า - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา