ส่ง Mail ข้อความ (กระบวนการ ID-209)

จาก iDempiere thกระบวนการ: ส่ง Mail ข้อความ

ลักษณะ: ส่ง EMails ไปยัง active subscribers of an Interest Area หรือกลุ่มบริษัทคู่ค้าธุรกิจ


ช่วย: Select the Interest Area to which subscribers you send the Mail Text from the User selected. Alternatively, you can send mails to the Contacts of a Business Partner Group.
The User to send emails from needs to have valid EMail information. If you don't select a user, the Mail is sent from the Client's Request Mail User.


ไฟล์:ส่ง Mail ข้อความ - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา