ส่งเข้าโครงการ (กระบวนการ ID-224)

จาก iDempiere thกระบวนการ: ส่งเข้าโครงการ

ลักษณะ: ส่งวัสดุเข้าโครงการจากการรับสินค้าหรือการย้ายสินค้าคงคลังด้วยมือ


ช่วย: เลือกโครงการและอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้
- การรับวัสดุ
- รายงานค่าใช้จ่าย
- การย้ายสินค้าคงคลัง และ รายการโครงการที่ยังไม่ได้เข้าโครงการ
- การย้ายสินค้าคงคลัง, สินค้า และ จำนวน
วันที่เคลื่อนย้ายโดยปริยายจะเป็นวันที่ของวันนี้


ไฟล์:ส่งเข้าโครงการ - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา