ส่งมอบสินทรัพย์ (กระบวนการ ID-201)

จาก iDempiere thกระบวนการ: ส่งมอบสินทรัพย์

ลักษณะ: ส่งมอบสินทรัพย์ลูกค้าทางอิเล็คทรอนิคส์


ช่วย: ส่ง Mail ใก้ลูกค้าและแนบการส่งมอบใหม่ (เป็นทางเลือก)


ไฟล์:ส่งมอบสินทรัพย์ - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา