ส่งมอบสินทรัพย์รายเดือน (รายงาน ID-274)

จาก iDempiere thรายงาน: ส่งมอบสินทรัพย์รายเดือน

ลักษณะ: รายงานสรุปการส่งมอบสินทรัพย์รายเดือน


ช่วย: รายงานนี้ แสดงรายการสินทรัพย์ และการส่งมอบรายเดือนสำหรับระเบียนที่เลือก


ไฟล์:ส่งมอบสินทรัพย์รายเดือน - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา