สินทรัพย์ลูกค้า (รายงาน ID-222)

จาก iDempiere th
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหารายงาน: สินทรัพย์ลูกค้า

ลักษณะ: รายงานสินทรัพย์ลูกค้าพร้อมการนับส่งมอบ


ช่วย: รายงานนี้ แสดงรายการสินทรัพย์ของบริษัทคู่ค้าธุรกิจพร้อมผลนับสินทรัพย์รวมเมื่อส่งมอบ


ไฟล์:สินทรัพย์ลูกค้า - รายงาน (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts