สร้างใบแจ้งหนี้ (ด้วยมือ) (Form ID-100)

จาก iDempiere thForm: สร้างใบแจ้งหนี้ (ด้วยมือ)

ลักษณะ: เลือก และ สร้างใบแจ้งหนี้


ช่วย: สร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่งสินค้า เลือกใบสั่งสินค้าที่จะสร้างใบแจ้งหนี้


ไฟล์:สร้างใบแจ้งหนี้ (ด้วยมือ) - Form (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา