สร้างใบแจ้งหนี้ (กระบวนการ ID-119)

จาก iDempiere thกระบวนการ: สร้างใบแจ้งหนี้

ลักษณะ: สร้างและพิมพ์ใบแจ้งหนี้จากใบสั่งสินค้าค้าง


ช่วย: ใบแจ้งหนี้สำหรับใบสั่งสินค้าค้าง จะถูกสร้างขึ้นตามกฏเกณฑ์การแจ้งหนี้ของใบสั่งสินค้านั้น ถ้าบริษัทคู่ค้าธุรกิจหนึ่งมีใบสั่งสินค้าหลายใบซึ่งมีที่อยู่ส่งบิลเดียวกัน, ใบสั่งสินค้าเหล่านั้นก็สามารถรวมเข้าไปในใบแจ้งหนี้เดียวกันได้


ไฟล์:สร้างใบแจ้งหนี้ - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา