สร้างใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่าย AP (กระบวนการ ID-187)

จาก iDempiere thกระบวนการ: สร้างใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่าย AP

ลักษณะ: สร้างใบแจ้งหนี้ AP จาก ค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายให้พนักงาน


ช่วย: null


ไฟล์:สร้างใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่าย AP - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา