สร้างใบสั่งซื้อจากโครงการ (กระบวนการ ID-225)

จาก iDempiere thกระบวนการ: สร้างใบสั่งซื้อจากโครงการ

ลักษณะ: สร้างใบสั่งซื้อจากรายการในโครงการ


ช่วย:


ไฟล์:สร้างใบสั่งซื้อจากโครงการ - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา