สร้างใบสั่งซื้อจากคำสั่งขาย (กระบวนการ ID-193)

จาก iDempiere thกระบวนการ: สร้างใบสั่งซื้อจากคำสั่งขาย

ลักษณะ: สร้างใบสั่งซื้อจากคำสั่งขาย


ช่วย: หลังจากทำคำสั่งขายเรียบร้อยแล้ว, คุณสามารถสร้างใบสั่งซื้อสำหรับแต่ละคำสั่งขาย โดยปกติใบสั่งซื้อหนึ่งๆจะอ้างอิงกับหนึ่งคำสั่งขายเท่านั้น (หมายความว่า ไม่มีการรวมคำสั่งขาย)

ใบสั่งซื้อ จะถูกสร้างขึ้นสำหรับคำสั่งขายทุกรายการซึ่งสินค้ามีผู้จำหน่ายประจำอยู่, ผู้จำหน่ายนั้นมีรายการราคาผู้จำหน่ายที่มีสินค้าทั้งหมดอยู่ในรายการราคาเวอร์ชั่นใหม่สุด หน่วยวัดจะถูกคัดลอก, ใบสั่งซื้อและใบสั่งชายสามารถใช้สกุลเงินต่างกันได้

เมื่อเริ่มประมวลผล, คุณจำเป็นต้องจับคู่ ใบสั่งขาย/ใบสั่งซื้อ เองด้วยมือ (เช่น ในกรณีของรายการเพิ่มเติมและรายการเปลี่ยนแปลง ทั้งสินค้าและจำนวน).


ไฟล์:สร้างใบสั่งซื้อจากคำสั่งขาย - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา