สร้างใบสั่งขายจากค่าใช้จ่าย (กระบวนการ ID-186)

จาก iDempiere thกระบวนการ: สร้างใบสั่งขายจากค่าใช้จ่าย

ลักษณะ: สร้างใบสั่งขายสำหรับลูกค้าจากรายงานค่าใช้จ่าย


ช่วย: null


ไฟล์:สร้างใบสั่งขายจากค่าใช้จ่าย - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา