สร้างค่าธรรมเนียม (Form ID-105)

จาก iDempiere thForm: สร้างค่าธรรมเนียม

ลักษณะ: สร้างค่าธรรมเนียมจากบัญชีธรรมชาติ


ช่วย: ใช้ส่วนบนเพื่อสร้างค่าธรรมเนียนมใหม่ซึ่งใช้บัญชีค่าธรรมเนียมทั่วไป ใช้ส่วนล่างเพื่อสร้างค่าธรรมเนียมตามบัญชีธรรมชาติ


ไฟล์:สร้างค่าธรรมเนียม - Form (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา