ลบ Cache (กระบวนการ ID-205)

จาก iDempiere thกระบวนการ: ลบ Cache

ลักษณะ: ลบ Cache ของระบบ ** ปิดหน้าจอทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มทำต่อไป **


ช่วย: เพื่อที่จะเพิ่มผลการทำงาน, คอมเปียร์เก็บ Cache ข้อมูลที่ใช้ซ้ำๆ. กระบวนการนี้ลบข้อมูลใน Cache บนคอมพิวเตอร์ลูกข่าย


ไฟล์:ลบ Cache - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา