ลบการนำเข้า (กระบวนการ ID-248)

จาก iDempiere thกระบวนการ: ลบการนำเข้า

ลักษณะ: ลบข้อมูลทั้งหมดในตารางนำเข้า


ช่วย: ลบการนำเข้า นี้เป็นการลบข้อมูลทั้งหมดในตารางนำเข้า, ใช้ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับข้อมูลที่กำลังอ่านนั้น การลบจะไม่สามารถแยกแยะระหว่างข้อมูลที่นำเข้ากับข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในตาราง


ไฟล์:ลบการนำเข้า - กระบวนการ (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา