รายละเอียดบัญชีวัสดุ (Form ID-114)

จาก iDempiere thForm: รายละเอียดบัญชีวัสดุ

ลักษณะ: แสดงรายละเอียด (ขยาย) บัญชีวัสดุ (Bill of Materials)


ช่วย: แสดงรายละเอียด บัญชีวัสดุ (Bill of Materials) เข้าไปในใบสั่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้, เป็นต้น เอกสารจำเป็นต้องอยู่ในขณะกำลังร่าง ให้แน่ใจว่ารายการที่อยู่ใน BOM นั้นอยู่ในรายการราคาของใบสั่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้, เป็นต้น ไม่เช่นนั้นราคาจะเป็นศูนย์!


ไฟล์:รายละเอียดบัญชีวัสดุ - Form (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา